Det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.

Det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.

Besøg af rottebekæmper

I løbet af de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper.

Af
red

Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Kommunen fører også tilsyn på ejendomme i landzone med sikringsordninger. Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Er der ikke nogen at træffe i hjemmet, bliver der afleveret en note om, hvordan du kan kontakte Vej- og Parkafdelingen, hvis du har rotter. I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis du henvender sig til Vej- og Parkafdelingen. Hvidovre Kommune gør opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.

Publiceret 17 March 2016 08:00