Over 800 børn starter til august i 0. klasse på en af Hvidovres kommuneskoler. Billedet her stammer fra første skoledag sidste år på Dansborgskolen.

Over 800 børn starter til august i 0. klasse på en af Hvidovres kommuneskoler. Billedet her stammer fra første skoledag sidste år på Dansborgskolen.

De nye 0. klasser er på plads

Næsten 900 små Hvidovreborgere starter i 0. klasse efter sommerferien

I slutningen af sidste år gennemførte kommunen indskrivning af elever til det kommende skoleårs 0. klasser.

Af
Ole A Sørensen

Børnene er blevet fordelt i prioriteret rækkefølge efter følgende procedure: Distriktsbørn optages først - søskendebørn optages derefter - tilflyttere optages efterfølgende - børn fra andre distrikter og kommuner optages til sidst. Derudover er børnene indskrevet på baggrund af en beslutning fra 2014, hvor kommunalbestyrelsen vedtog en grænse på 24 elever for optag efter frit skolevalg. Med udgangspunkt i antallet af klasser er der givet afslag eller optagelse efter ovenstående principper. Afslagene er givet, når en klasse har nået 24 elever. Herefter lukkes klassen for yderligere optag fra andre distrikter eller kommuner.

Potentielle skolestartere

Der har ved dette års indskrivning været 801 potentielle skolestartere. Det er tale om børn, der er født i 2010 og 2009 uden skolegang samt “tidlige startere” født i 2011. Heraf er de 733 børn født i 2010 mens 65 børn er født i 2009 og tre børn er tidlige startere, som er født i 2011. Ud over de børn, der potentielt set kunne indskrives, er der på skolerne ved afviklingen af indskrivningen samlet vurderet, at der er op til 30 elever, som er omgængere og skal gå 0. klasse om. Hermed stiger antallet af potentielle skolestartere til 831 elever (801 + op til 30 omgængere). Antallet af ansøgere kan stige eller falde frem til skolestart, afhængig af børnenes udvikling og eventuelle til- og fraflyttere. Derudover kan antallet af omgængere nå at ændre sig. Efter gennemført indskrivning er der indkommet 81 ansøgninger om frit skolevalg. Til sammenligning var der ved sidste indskrivning 76 ansøgninger om frit skolevalg. Af de 81 ansøgninger har 10 fået imødekommet deres ansøgninger om frit skolevalg. I forsøget på at imødekomme flest mulige ansøgninger, har forvaltningen byttet elever mellem de skoler, hvor elever har søgt mellem de samme skoler. Det betyder, at hvis der eksempelvis er tre elever, som søger til Avedøre Skole fra Frydenhøjskolen og omvendt, så imødekommes disse seks ansøgninger uanset at kapacitetsgrænsen på 24 elever er nået. Det har ved denne indskrivning været muligt at bytte i alt 12 elever ud af de 81 elever, som har søgt frit skolevalg. 60 børn er tilmeldt som elever på en privatskole.

Publiceret 17 March 2016 08:00