Af Niels Erik Madsen

Af Niels Erik Madsen

EN ØJEBÆ MIDT I HVIDOVRE...

Vore kommunale ildsjæle gør et stort nummer ud af at der skal skabes en ny bymidte omkring Hvidovre Rådhus og Risbjerggård, og - besjælet af denne positive iver - har man taget mange initiativer med arkitektkonkurrencer og flere forsøg på at involvere lokalbefolkningen. Det er ikke så nemt at få at vide, hvor man er henne i processen lige nu? Der kom en meterlang idé- og ønskeseddel frem ved konfrontationen med de to arkitektfirmaer, og flere borgerforslag blev indarbejdet i de sidste forslag til en ny bymidte. Det ville nok være en fornuftig kommunal opgave, at udarbejde en behovsanalyse, så forventningerne kan få et realistisk skær. Bortset fra at der er revet flere huse ned på grunden overfor rådhuset, er der ikke sket synderlig meget. Jo, vi har fået et par stensætninger og træstativer etableret på græsplænen mod Hvidovrevej, som nogen kalder kunstværker og andre noget jusk. Ingen af delene pynter dog særlig meget i det område, man gerne vil give en fornyelse og opblomstring. Fornylig fik man da flyttet nogle træmaterialer, der har ligget og flydt i mere end et halvt år på plænen ud mod Hvidovrevej. Det næste kunne være at man fik noget jord på resterne af fundamentgraven fra den nedrevne villa ved siden af Risbjerggård; - det er en øjebæ lige midt i byen! 

Publiceret 17 March 2016 08:00