En udbytterig aften

Stor interesse for den første af Randers kommunes to store sportskonferencer
 
”Hvordan skal vi prioritere midlerne til sportens faciliteter?”
”Hvilke tilskud skal foreningerne have fra kommunen?”
”Hvordan fastholder klubberne de frivillige?”
Sådan lød spørgsmålene til de over 120 interesserede, der var mødt op til den første af to konferencer, som sætter fokus på sporten i Randers. Det overordnede emne var "bedre og mere idræt i Randers".
"Fantastisk at mærke den store opbakning - og ikke mindst interesse -  som foreningerne, idræts-hallerne og borgerne har givet arrangemenet. Det vidner om en stor lyst til at bidrage med at udvikle idrætten og foreningslivet i kommunen, så alt i alt en udbytterig aften for idrætten i Randers," siger breddeidrætskonsulent i Randers Kommune Jesper Jakobsen., der nu skal have samlet trådene fra de tre workshops, som de mange deltagere blev placeret i, før han kan give en samlet evaluering af aftenens arbejde.
"Vi kunne sagtens have brugt mere tid, men vi fik bl.a. gode og konstruktive input til, hvordan vi skal bruge midlerne til faciliteter. Der er store ønsker om udvikling og etablering af nye idrætsfaciliteter i Randers, men samtidig et stort behov for at vedligeholde de eksisterende".
 
De bedste rammer
Formålet var at få deltagerne til at komme med input til de politiske prioriteringer. Med henblik på, hvordan de ekstra midler, som idrætten har fået tilført, bedst muligt bruges fremadrettet. 
De tre workshops blev indledt med et oplæg og efterfulgt af en dialog omkring centrale spørgsmål som SIKR (Samvirkende idrætsklubber i Randers), foreningernes repræsentanter i folkeoplysningsudvalget og fritidsforvaltningen havde udarbejdet.
 "Vi vil med konferencen inddrage borgerne i, hvordan vi skaber de bedste rammer for foreningerne og idrætten. Vi havde valgt emnerne faciliteter, tilskud og frivillige, fordi det er de fundamenter, idrætten bygger på", siger Jesper Jakobsen. 
Aftenens første indslag var et motiverende og livsbekræftende foredrag leveret af populære Team Tvilling - Steen og Peder Mondrup.  Medrivende og humoristisk fortalte tvillingerne om deres spændende liv, som - imod alle odds - har ført til, at de i dag hyldes som nogle af idrættens sande helte, ligesom de har modtaget priser i flere europæiske lande. 
Tvillingerne blev født med fem minutters mellemrum - tre måneder for tidligt. Steen fik fuld førlighed, men Peder manglede ilt under fødslen og er i dag spastiker. For tre år siden tog de en vild beslutning. De ville gennemføre en halv-maraton sammen, hvilket umiddelbart lignede en umulig mission.
 
Men det lykkedes i august 2014, hvor de kæmpede sig i mål ved Ironman i København, og siden har de fortsat med at imponere. Et indslag, der var en reminder til de mange fremmødte  om, at man skal turde sætte  store mål og ,at det faktisk er realistisk og muligt at nå målene. 
Næste konference - "når krop og alder protesterer over for idræt" - holdes torsdag den 14. april, hvor den populære TV-læge Peter Qvortrup Geisling leverer oplægget.
 
  
 

Publiceret 17 March 2016 12:00