Mange kommunale stillinger vil forsvinde

Af
Dan Jensen

Med regeringens omprioriteringsbidrag skal kommunerne årligt spare en procent af de kommunale serviceudgifter i perioden 2017-2019.
Hvis alle pengene skal tages fra lønkontoen, vil det betyde mere end 12.000 færre kommunalt ansatte på landsplan. Mere end 2500 af dem vil være social- og sundhedspersonale., viser en kortlægning, som FOA har lavet.
I Randers Kommune vil det ifølge beregningen medføre 237 færre ansatte ligesom Favrskov må sige farvel til 104 ansatte. I Syddjurs og Norddjurs er tallet henholdsvis 85 og 106 stillinger.

Publiceret 17 March 2016 07:06