Har du mistanke om alliker i skorstenen, bør du kontakte skorstenfejeren, som kan sørge for de nødvendige forholdsregler.

Har du mistanke om alliker i skorstenen, bør du kontakte skorstenfejeren, som kan sørge for de nødvendige forholdsregler.

Pas på alliker i skorstenen

forår I foråret begynder fuglene at bygge rede. Bor man i et hus med skorsten, skal man være meget opmærksom, hvis alliken bygger rede i ens skorsten.

Elsker skorstene

Alliken er en fugl med forkærlighed for at bygge rede i skorstene. En allikerede består af et tæt lag af grene og kviste, som blokerer skorstenen, hvilket medfører risiko for udvikling af kulilte.

Potentielt dræbende

Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatisk fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr, gasfyr og lignende. Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende selv i meget små mængder. Ved mistanke om alliker i skorstenen bør man straks kontakte sin skorstensfejer. Han kan fjerne reden og montere en rist, der forhindrer, at allikerne bygger igen.

Publiceret 17 March 2016 19:30