Beboerne langs Allingvej håber stadig det er muligt at få en bedre støjskærm.

Beboerne langs Allingvej håber stadig det er muligt at få en bedre støjskærm.

Støjskærm på Allingvej

Kære Helle Adelborg

Af
Med ønsket om mindre støj fra motorvej og jernbane i fremtiden. Borgergruppen Allingvej

Grundejerforeningerne: Baunebakken og Baunebakkegaard Mog

Det har været en lang proces, med møder og breve frem og tilbage, om vores kommende støjskærm langs Allingvej. Vi har nu fået et brev fra Trafikminister Hans Christian Schmidt, hvor han klart meddeler, at der ikke er mere at gøre for at få en bedre støjskærm, som der var stillet os i udsigt. Jeg ved du har fået et brev med samme indhold. I vores grundejerforeninger, Baunebakken og Baunebakkegaard, er der stor utilfredshed med hele forløbet af sagsbehandlingen. Vi erkender, at enkeltpersoner og grupper har talt vores sag, men vi har aldrig følt der blev lang et massivt pres på minister og udvalg, for at få et godt resultat, der mener vi kommunalbestyrelsen har været splittet, en samlet kommunalbestyrelse kunne have fået et bedre resultat af de 16 mill.kr. der er afsat til støjskærm. Hvis vi går tilbage, og ser på hvordan sagsforløbet har været, kan vi se hvor lidt der fra det politiske Hvidovre er blevet gjort. Det har været os som borger, der har skulle råbe op for at få en proces i gang, hvor det burde være det politiske der sætte dagsordenen, på borgernes vegne, så vi havde fået en overdækning af banen langs hele Allingvej, fra Hvidovrevej til Avedøre Havnevej, og ikke en som nu, en A og B Allingvej. Det er jo ikke kun en gruppe borgere, der er sure over at få en jernbane langs Allingvej, med ekstra støj til følge. Der har været kompetente folk, som kunne komme med løsninger på reducering af støjproblemet, og fremvise de store støjgener der vil komme, men som ikke er blevet hørt, og har fået lov at vise deres viden. Jeg ved du fra anden side, er blevet gjort opmærksom på en uvildig støjmåling på Allingvej, inden der bliver sat støjskærm op. Det er et forslag vi som beboere langs Allingvej kan være tilfredse med. Det er stadig vores håb, der kan blive en bedre støjskærm, og dermed mindre støj langs Allingvej, så pres fra Hvidovre kommune hilser vi stadig velkommen. Vi har i “borgergruppen Allingvej” sendt brev til Folketingets Ombudsmand, da vi føler der har været “fodfejl” i sagsbehandlingen af tillægsbetænkningen til støjskærmen, som er blevet overdraget til BaneDanmark.

Publiceret 17 March 2016 08:00