Fartgrænsen på Frederiksgade er nu sænket til 30 km/t.

Fartgrænsen på Frederiksgade er nu sænket til 30 km/t.

Skuffet beboer:

Nedsat fart løser intet

Tiltag på Frederiksgade møder kritik

Af
Jane Thoning Callesen

Der var et bånd med røde hjerter om papirbunken, da Gitte Hermansen og Homa Kosarnia onsdag i sidste uge afleverede 703 trafikprotester til by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Formålet med de mange underskrifter var at få de ansvarlige politikere til at finde en holdbar løsning på den tunge trafik i Frederiksgade, hvor et stigende antal busruter sendes nedad efter lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

Beboerne påpeger, at bustrafikken er til stor fare for gadens cyklister, der presses op på fortovene.

Ifølge Fyens Stiftstidende reagerede Jane Jegind i første omgang ved blandt andet at foreslå, at cyklisterne kunne stå af cyklen og trække, men dagen efter udsendte Odense Kommune en pressemeddelelse med nogle nye tiltag, der skal gøre det mere sikkert at færdes på den travle vej.

Det er en åndssvag løsning

For det første er hastigheden blevet sænket ved at øge den eksisterende 30 km/t-zone på Georgsgade og Christiansgade, så den omfatter den såkaldte '2-1-strækning' på Frederiksgade.

Desuden bliver der optegnet linjer ved cykelbanernes ophør og overgang til '2-1-strækningen', ligesom politiet vil holde bedre øje fremover.

Men det er til grin at tro, at tiltagene vil løse noget som helst, lyder reaktionen fra Gitte Hermansen, initiativtager til underskriftsindsamlingen.

“Det er en åndssvag løsning. Biler og busser kommer alligevel aldrig over 30 km/t nede i det hul. Hovedproblemet er jo, at der er for meget og for tung trafik på for lidt plads, og det løser de nye tiltag næppe,” vurderer hun.

Jane Jegind (V) minder om, at tiltagene ikke er den endelige løsning, men det, der var muligt at gøre her og nu.

“Vi undersøger, hvad der ellers kan gøres, og sagen er på dagsordenen til vores næste udvalgsmøde den 5. april,” lover hun.

Publiceret 17 March 2016 11:45