TV:

Luchts Legat til Anne Grethe Nissen

Det lokale Luchts Legat tilfalder i år Anne Grethe Nissen for hendes arbejde med og for beboerne på Stævnhøj. Legatet på 30.000 kroner tilfalder altid lokale kræfter. Anne Grethe Nissen er stolt og glad - men også beskeden. “Der var nok andre, der havde fortjent det mere,” siger hun.
Ved overrækkelsen satte bestyrelsesmedlem fra Luchts Legat, Pernelle Jensen, ord på motiveringen bag valget af Anne Grethe Nissen.
“Bestyrelsen for Luchts legat har som hovedopgave en gang årligt at tildele en hæderspris til personer, som har ydet en fremragende indsats inden for deres virksomhedsområde eller i fritidslivet. Desuden skal de gennem deres gerninger og livsførelse have gjort sig fortjent til deres medborgers agtelse.
Anne Grethe Nissen - bestyrelsen har i år besluttet at give prisen til dig. Det har vi, fordi du har ydet en fremragende indsats i lokalområdet igennem mange år, fordi du har gjort en forskel for mange mennesker og fordi du er et forbillede for andre frivillige. Der er brug for de frivillige kræfter, og det bliver ikke mindre i fremtiden, så det er vigtigt, der er ildsjæle som dig, og at man husker at værne om og sætte pris på den arbejdsindsats, som der bliver ydet af de frivillige, og at vi på intet tidspunkt tager det for givet.
Man må sige, at du om nogen er lokal, eftersom du er født og opvokset i Skærbæk og har haft et langt arbejdsliv på Elsam.
Du har brugt mange frivillige timer på Stævnhøj, hvor du først - både var der for din mand - samtidig med, at du hjalp de andre beboere, men at du stadig kommer der næsten dagligt og hjælper til viser, at du er en person med et meget stort hjerte, og som gør en forskel i mange menneskers liv.
Udover den næsten daglige hjælp på Stævnhøj, har du også inviteret de handicappede beboere hjem til dig selv, hvor du har bagt og lavet æbleskiver til dem. En oplevelse som helt sikkert betyder meget for dem, og som er værdsat.
Du har herudover også haft overskud til at være formand for “Stævnhøjs venner”, være besøgsven for Røde Kors gennem mange år samt være en stabil og trofast hjælp ved den årlige indsamling for Kræftens Bekæmpelse - en indsats som bestemt er blevet bemærket og ikke mindst beundret i lokalsamfundet.
Når man spørger folk, som kender dig godt, hvordan du er som person, siger de, at du er hjælpsom, arbejdsom og beskeden. Men også at du er meget vellidt og yder en helt uundværlig indsats.
Bestyrelsen er derfor enig i, at du er en meget værdig modtager af legatet, da vi til fulde finder, at du har gjort dig fortjent til dine medborgeres agtelse. Det er derfor en stor glæde i dag at overrække dig hædersprisen og en check på 30.000 kroner.
Tillykke med det,” lød det fra Pernelle Jensen.

null

Publiceret 17 March 2016 18:30