Fredericia Kommune skal kommunikere bedre

Fredericia Kommune skal blive bedre til at kommunikere klart, forståeligt og overskueligt. Det fastslår borgervejleder Lotte Attrup i sin årsrapport. Byrådet har sat direktionen til at løse opgavenen. Der skal også mere fokus på blandt andet sagsbehandlingstider og det interne samarbejde mellem afdelinger.
Siden 1. januar sidste år har borgerne i Fredericia Kommune haft mulighed for at henvende sig til borgevejleder Lotte Attrupm der fungerer som borgernes talerør og skal understøtte forståelsen mellem borgere og kommunen.
Hvert år skal hun udarbejde en rapport om de problemer, hun ser.
På baggrund af de henvendelser, som Lotte Attrup har fået fra borgerne i 2015, anbefaler hun, at der bliver fokuseret på fire områder i 2016: Den skriftlige og mundtlige kommunikation (herunder mødet med afdelingen), sagsbehandlingstiden, proceduren i forhold til ansøgning om aktindsigt, en større grad af og koordineret samarbejde internt mellem afdelingerne.
Det er først og fremmest borgervejlederens opgave at være tilgængelig for borgere i Fredericia og have fokus på den gode dialog.
”Helt overvejende efterspørger borgerne råd og vejledning i forhold til familie, helbred, arbejde og økonomi. Alt sammen store livsbegivenheder, som har stor betydning for det enkelte menneske, familien og pårørende. Der er derfor al mulig grund til at vise lydhørhed og respekt for de udfordringer, som borgerne beskriver,” siger Lotte Attrup.

Publiceret 23 March 2016 06:00