Sanne Vinderslev foran en model af byen, hun skal hjælpe med at gøre rigere ved at skabe vækst og arbejdspladser.

Sanne Vinderslev foran en model af byen, hun skal hjælpe med at gøre rigere ved at skabe vækst og arbejdspladser.

Karriereplanlægning gav Sanne arbejde

Som studerende havde 31-årige Sanne Vinderslev glæde af SDU’s karriereplanlægningsforløb

Af
Jens Christian Bachmann

Sanne Vinderslev er en af dem, der har haft glæde og konkret udbytte af SDU's undervisning i karriereplanlægning. Den 31-årige kvinde er cand. merc. og arbejder som konsulent i Odense & Co., der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser i Odense. Og det er hun glad for.
“Der er ingen tvivl om, at forløbet har gjort mig mere parat til at komme ud i virkeligheden, for vi har fået nogle værktøjer, man ikke får andre steder - a-kasse og fagforening for eksempel - og det er perfekt, at undervisningen har fundet sted umiddelbart, før jeg begyndte i jobbet her,” siger hun, der begyndte i oktober og foreløbig er ansat til udgangen af marts.
Sanne Vinderslevs arbejde går i korte træk ud på at udarbejde analyser af vækstpotentialer - på dansk: hvordan hun og de øvrige bedst bruger skattekroner på at skabe arbejdspladser og indtægt til byen - ligesom hun er med til at udarbejde marketingstrategier for Odense & Co. Og her slår hun og kollegerne blandt andet på Odenses styrker inden for udvikling af robotter og droner - og sundhedsteknologi.

Netværk afgørende

Noget af det vigtigste, hun lærte på karriereforløbet, er, hvor afgørende det at skabe og bruge netværk kan være.
“Det handler om tydeligt at få kommunikeret ud, hvad man kan, og ikke mindst hvad man vil med sin uddannelse, ligesom det er afgørende, at man gør sig det klart, hvad man kan tilbyde en virksomhed, og i begge tilfælde er det at have et netværk absolut væsentligt,” mener Sanne Vinderslev.
“Mange måske især små og mellemstore virksomheder, som vi har en del af på Fyn, har måske en løs idé om, hvad eksempelvis en cand. merc. kan, så det handler også om - igen - at få kommunikeret, hvad vi konkret kan, når det drejer sig om at skabe værdi for dem, vi bliver ansat hos,” fortsætter hun.

Assistance fra netværk

Et eksempel på, hvordan Sanne Vinderslev har benyttet sit netværk, var en situation, hvor hun ikke vidste nok om, hvordan man bedst bruger sociale medier, og især hvordan man dokumenterer effekten af det.
“Jeg kunne selvfølgelig bare have grebet knoglen og ringet til en eller anden med forstand på de sager, men så er det ikke sikkert, jeg var kommet igennem. I stedet havde jeg via en medstuderende hørt om én, der vidste meget om det her, og da jeg ringede og refererede til min medstuderende og bad om hjælp, fik jeg det at vide, jeg ville,” fortæller Sanne Vinderslev.
“Det er ikke sikkert, det var gået sådan, hvis ikke jeg kunne referere til min medstuderende i mit netværk,” tilføjer hun.
- Hvordan ville du være stillet, hvis du ikke havde været gennem karriereundervisningsforløbet?
“Så havde jeg tænkt mine muligheder anderledes og næppe været opmærksom på, hvor vigtigt det her med netværk er,” svarer Sanne Vinderslev.

Publiceret 23 March 2016 11:45