Flere færdiguddannede finder det rette job efter SDU’s kurser i karriereplanlægning, fortæller Kim B. Hansen.

Flere færdiguddannede finder det rette job efter SDU’s kurser i karriereplanlægning, fortæller Kim B. Hansen.

Sådan skaffer SDU studerende arbejde

Undervisning i karriereplanlægning er en succes, siger vejleder

Af
Jens Christian Bachmann

En langt tættere kontakt mellem SDU-studerende og de potentielle arbejdspladser, hvor de senere skal tjene deres penge, kombineret med tips til at skabe og bruge netværk, afklaring af kompetencer, forberedelse af jobsamtaler og undervisning i iværksætteri og entreprenørskab.
Det har vist sig at være vejen frem for SDU-kandidater på foreløbig fem uddannelser, nemlig medievidenskab, biologi, fysioterapi, ingeniør og cand. merc., når de efter endt uddannelse har skullet finde sig et job.
Studerende på de fem uddannelser har siden efteråret 2014 modtaget undervisning i, hvordan de skaber sig en karriere i de fag, de er uddannet i, og selv om effekten endnu mangler at blive dokumenteret, fortæller karrierevejleder - og underviser i 'faget', Kim B. Hansen, at undervisningen er en succes. Flere er kommet i arbejde.
“Vi har tidligere undervist i det her med at skabe sig en karriere, men da var det møder á 45 minutters varighed, hvor vi i dag har et forløb på op til 21 timer i løbet af et semester . Og det virker, det er min klare opfattelse - både de studerende og virksomhederne er glade for undervisningen,” siger Kim B. Hansen.95 procent af de studerende siger, at de med undervisningen føler sig bedre klædt på til fremtiden.
“Jeg oplever ofte, at de studerende har svært ved at sætte ord på, hvad de kan, og hvad de vil med deres uddannelse. Undervisningen hjælper netop til, at de får en forståelse for, hvordan de arbejder med deres teoretiske uddannelse i en praktisk sammenhæng i de enkelte virksomheder”, fortsætter han.

Derfor først nu

Det virker, som om den ligger lige til højrebenet. Hvorfor er I først for godt et år siden begyndt at undervise i karriereplanlægning?
“Vi har ikke opfundet den dybe tallerken, men ladet os inspirere af en tilsvarende ordning, de har haft i England i årevis - og som virker. Når vi ikke er begyndt før nu, skyldes det, at der først de senere år er kommet politisk fokus på at få studerende hurtigere igennem systemet og i job,” forklarer den 31-årige karrierevejleder.
Et eksempel på, at ordningen virker, er, at SDU vil brede undervisningen ud til endnu flere uddannelser end de fem, de i første omgang har haft glæde af i det karrierefremmende tiltag, og at andre er begyndt at overveje at gøre som SDU.
“Vi har allerede holdt møder med repæsentanter for universiteterne i København, Aarhus og Aalborg om ideen,” fortæller karrierevejleder Kim B. Hansen.

Publiceret 23 March 2016 10:00