Villasalget stiger på landsplan men falder i Midtjylland

Af
Bent Larsen

Villasalget har i år overrasket ved at holde sidste års høje niveau. Antallet af villahandler på landsplan matcher nemlig sidste års niveau næsten ned på decimalerne.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland er de to eneste regioner, der har måttet geare ned. Her er salget af villaer i årets første to måneder faldet henholdsvis 8,4 procent og 4,1 procent i forhold til samme periode i 2015.
Faldet i de to regioner tilskrives det store salg året før sammenholdt med høje priser nær de største byer.

Publiceret 23 March 2016 06:07