Byrådets ærlige beslutning...

Byrådets ærlige beslutning, har vi tiltro til.

Vi tilføjer flere beviser at Vindmølleplan og Landskabsjustering går hånd i hånd.

I en mail fra Susan Jessien Planenergi til Haderslev kommunes medarbejder, den 25 marts 2015 står følgende.citater

VVM udkast for vindmøller

Citat:
Projektområdet overlapper områder der i Kommuneplan 2009-2021 for Haderslev Kommune er udpeget som
værdifuldt landskab og større uforstyrret landskab. Det vil særligt blive analyseret og vurderet, om
vindmølleparken er forenelig med landskabsudpegningerne.

Citat:
Naturbeskyttelse
Området er i Kommuneplan 2009 karakteriseret som et område med naturinteresser og et lavbundsområde.
Området syd for Sydvejen lige udenfor rammeområdet er karakteriseret som potentielt for naturgenopretning
som vådområde, og der er udlagt åbeskyttelsesområde omkring Gelså, der ligger syd for rammeområdet.

Påvirkning af værdifulde landskaber
Vindmølleområdet ligger i den vestlige del af Haderslev Kommune i et fladt slettelandskab afgrænset af
bakkeøen mod syd ved Højrup og bakkeøen mod nord ved Kastrup og Gram. Slettelandskabet strækker sig cirka
20 kilometer fra Vojens i øst til Arnum i vest og er omkring 5 kilometer i bredden.

Det værdifulde landskab skal helt og aldeles fjernes for at skaffe plads til vindmøller.
Der ligger det ene bevis efter det andet og endnu flere….Vi håber og tror at byrådet vil se og drøfte sagen, for at komme til en ærlig afgørelse….:At sagen går om……

Landskabsjusteringen må gå om, da den ikke kan justeres på grundlag af at der skal vindmøller op.

Publiceret 23 March 2016 06:00