Debat:

Dækningsafgift og vækst

Michael Jensen.
Arbejdsmarkedudvalget.
Kolding Byråd (S)
Solsortevej 33
6000 Kolding.

Dansk Industri's formand for Trekantområdet Michael Bjerre advarer mod at stoppe eller dæmpe udfasningen af dækningsafgiften.
Jeg vil lige minde om, at beslutningen om at udfase den føromtalte afgift blev truffet, før vi havde et regeringsskifte, der pålagde kommunen, udover de kommunalt fastlagte effektiviseringplaner, at finde et anseligt millionbeløb via et såkaldt omprioriteringsbidrag. Der skal findes cirka 35 millioner i 2017, hvilket gør, at de kommunale budgetmæssige udfordringer blive så meget større.
Selvom vi i Socialdemokratiet ønsker, at erhvervslivet har så gode rammer som overhovedet muligt, befinder Kolding Kommune sig i en økonomisk spændetrøje, der gør, at vi må bremse lidt op og at ting, man gerne vil, tager lidt længere tid.
Jeg vil også lige minde Michael Bjerre om, at det politiske forlig der blev indgået om udfasning af dækningsafgiften var bundet op på “en noget for noget aftale”: Kommunen sænkede dækningsafgiften og erhvervslivet leverede ved, at man skabte arbejdspladser.
Jeg syntes, at Kolding Kommune har leveret, fra 2013 til 2015 har vi nedtrappet dækningsafgiften fra 10 promille til 5,8 promille, så kan man spørge sig selv om erhvervslivet har leveret.
Jeg er bekendt med at erhvervslivet har haft en fornuftig vækst, men kan også konstatere gennem mit arbejde i arbejdsmarkedudvalget, at den fornødne arbejdskraft ikke udelukkende er skaffet via Jobcentret i Kolding. Så langtfra kan jeg konstaterer.

Publiceret 23 March 2016 18:00