Søren Rasmussen (DF)

Søren Rasmussen (DF)

En whistleblower ordning

Søren Rasmussen, medlem af regionsrådet for Syddanmark, Dansk Folkeparti, Primulavej 7 i Kolding, skriver:
Regions Syddanmark etablerer nu en såkaldt whiselblower-ordning. Altså en ordning hvor ansatte i Region Syddanmark, eksterne samarbejdspartnere og leverandører kan indberette oplysninger om strafbare forhold f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, grove overtrædelser af tavshedspligt mv. Det kan også være alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.
Vedkommende der indberetter, er beskyttet mod enhver form for sanktioner, såfremt det sker i god tro.
Region Syddanmark har været igennem en stribe særdeles uheldige sager, bl.a. om overdrevne lønninger, gyldne håndtryk og ansættelser på tvivlsomt grundlag. Carl Holsts afgang har i sig selv åbenbaret en række forhold, som burde have været stoppet for længst. Derfor er det helt på sin plads, at der er en ordning hvor man kan indrapportere sådanne forhold. Ikke fordi vi forventer de opstår igen, men fordi vi med alle midler skal forhindre dem i at opstå.
Whistleblowerordningen er alene tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres indenfor eksisterende organisation, herunder ledelsessystemet, MEDorganisationen og tillidsmandsinstitutionen. Det kan de fleste naturligvis, med de der ikke kan, skal frem i lyset – skulle de opstå igen.

Publiceret 23 March 2016 10:00