Vindmøller og landskabsjustering Kastrup Tiset Enge

Beboerne herude i Kastrup-Tiset enge i udkants Haderslev er mange gange blevet beskyldt for at se spøgelser. 39 stk 130m høje spøgelser. I forbindelse med landskabsudpegningen af Kastrup-Tiset Enge holder kommunen hårdt på, at udpegningen intet har med de påståede opfundne spøgelser at gøre.
Den 29-03-2016 skal byrådet beslutte om landskabsudpegningen skal endelig godkendes og landskabet skal nedgraderes fra værdifuldt, til uforstyrret landskab hvor det er nemmere og mere legalt at opføre meget høje vindmøller (spøgelser) og tekniske installationer. Ja for os der bor herude kunne man jo godt gå rundt med en lille sommerfugl i maven og tænke , hvad mon byrådet bestemmer sig for. Tja nogen i vores kommune ikke er i tvivl- for i referat fra plan og miljø 07-03-2016 forslag til kommuneplantillæg 4-2013 vindmøller Kastrup enge, er der et notat på 18 sider VINDMØLLER I STØRRE UFORSTYRRET LANDSKAB VED KASTRUP OG TISET ENGE I HADERSLEV KOMMUNE . Juni 2015 udarbejdet af Planenergi . Ja tænk sig der er allerede lavet en afhandling hvor området allerede er nedgraderet, og over den ligger der en 258 sider vvm redegørelse. Hvis du bor i udkants Haderslev eller Tønder nord kan det godt være du skulle kigge på notatet og rapporten da der er mange visualiseringer, fra steder vor man ikke kunne drømme at kunne se spøgelserne.
Byrådsmedlemmerne kan ikke stemme ja den 29-03-2016 i god tro, justeringen er på grund af Danmarks største vindmøllepark på land.

Publiceret 23 March 2016 06:00