Debat:

Fuld opbakning til Multihus i Lunderskov

Knud Erik Langhoff
Byrådsmedlem for Konservative
Mariavej 9, 6091 Bjert

Konservative i Kolding giver fuld opbakning til ønsket fra lokalrådet i Lunderskov om etablering af et Multihus i Lunderskov.
Det er vigtigt at støtte op om tiltag i Center- og Landsbyer, og at vi ikke udelukkende støtter op om tiltag i Kolding By.
Vi skal huske på at byrådet i Kolding kommune bære et stort ansvar for, at der sker udvikling i kommunens Center- og Landsbyer, hvorved vi fremtidssikrer områderne som attraktive bosteder.
Konservative i Kolding vil bakke op om gode initiativer overalt i Kolding kommune, og vi giver nu den fulde opbakning til, at Lunderskovhallen og det gamle rådhus i Lunderskov omdannes til Multihus, så de to enheder, ikke kun administrativt, men også fysisk, knyttes tættere sammen.
Multihuset i Lunderskov bliver samlingssted for hele Lunderskov området, og kommer til at rumme rigtig mange aktiviteter - også aktiviteter, der rækker langt ud over de traditionelle sportsgrene.
Vi vil til de kommende budgetforhandlinger stille forslag om, at der afsættes penge til multihuset i Lunderskov.

Publiceret 26 March 2016 15:00