I aften besluttes det på kommunalbestyrelsesmødet, om en længe på Stevnsbogård skal renoveres og efterfølgende huse 22 flygtninge.

I aften besluttes det på kommunalbestyrelsesmødet, om en længe på Stevnsbogård skal renoveres og efterfølgende huse 22 flygtninge.

I aften skal der diskuteres flygtninge-boliger!

Hvidovre har kun modtaget ganske få flygtninge - men hvor og hvordan skal de bo? DET spørgsmål deler de politiske vande..

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i aften blandt meget andet tage stilling til, om kommunen skal renovere en længe på Stevnsbogård og omdanne denne til hjem for 22 flygtninge.

Af
Ole A Sørensen

Forslaget om at omdanne Stevnsbogård til hjem for 22 flygtninge blev tidligere på måneden behandlet på et møde i teknik- og miljøudvalget. Og i sidste uge var sagen så en tur i økonomiudvalget. Baggrunden for forslaget er, at kommunalbestyrelsen tilbage i november 2015 besluttede, at kommunens Ejendomsafdeling skulle se nærmere på mulighederne for at renovere og indrette en længe af Stevnsbogård til formålet. Idéen var et resultat af en debat om, i hvor høj grad Stevnsbogård står og forfalder og hvilke muligheder, der er for at bruge gården. Det har vist sig vanskeligt at finde boliger til de nyankomne flygtninge, der i overvejende grad er indkvarteret i Belægningen, der er et vandrerhjem i Avedørelejren. Derfor kan en renovering af Stevnsbogård kan være en del af løsningen på indkvarteringen af flygtninge. - Det har vist sig vanskeligt at finde boliger til indplacering af flygtninge. Kommunen har afsat en ramme på 8 mio. kr. til køb af et begrænset antal boliger. Herudover vil der være udgifter til supplerende fremlejer med efterfølgende fraflytningsudgifter. Disse investeringer og udgifter kan undgås ved en placering af flygtninge på Stevnsbogård-længden, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen... En renovering af en længe på Stevnsbogård vil koste kommunen omkring 6,3 mio. kr. med det forbehold, at der kan dukke uforudsete udgifter op, blandt i form af bortfjernelse af miljøforurenende byggematerialer.

Alternative muligheder

Det er ikke umiddelbart nemt at forudsige, hvad resultatet af aftenens drøftelser og afstemning i kommunalbestyrelsen ender med. I økonomiudvalget var der flertal for en politisk godkendelse af renoveringen af en længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger. Flertallet bestod af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, mens Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative stemte imod. Men sammensætningen i økonomiudvalget afspejler ikke nødvendigvis flertallet i kommunalbestyrelsen. På mødet i økonomiudvalget dukkede nogle mulige alternativer også op. Socialdemokraterne foreslog således, at der bruges op til 15 pladser på Belægningen til midlertidige flygtningeboliger, mens SF’s Niels Ulsing foreslog, at det undersøges om, der kan laves aftale med kollegierne samt om der kan gøres brug af kollegieværelser og klubværelser på torvet. Steen Ørskov (C) foreslog, at det undersøges om der kan etableres beboelsespavilloner på Byvej. Kommunalbestyrelsesmødet begynder kl. 18 og etablering af flygtningeboliger er det første punkt på dagsordenen.

Publiceret 29 March 2016 07:00