Spørgsmålet om hvorvidt Ulvedalen er privat, betyder, at Teknikum-sagen nu skal genbehandles i teknik- og miljøudvalget. Foto: Mikkel Hansen

Spørgsmålet om hvorvidt Ulvedalen er privat, betyder, at Teknikum-sagen nu skal genbehandles i teknik- og miljøudvalget. Foto: Mikkel Hansen

Politik:

Teknikum-sag skal gå om

Økonomiudvalg sender lokalplan for Teknikum-byggeri tilbage til teknisk udvalg på grund af uklarheder

Af
Mikkel Hansen

Et flertal i teknik- og miljøudvalget vedtog for nylig en meget omdiskuteret lokalplan for den såkaldte Teknikum-grund ved Blegen i Sønderborg.
Men nu lander sagen igen i udvalget.
Økonomiudvalget har nemlig vendt tommelfingeren nedad og sendt sagen retur til teknisk udvalg.

Klage fra bygherrer

Afvisningen skyldes to ting: Et krav om en sti gennem området samt krav om bevaring af udvalgte træer.
"Bygherren har rettet henvendelse til kommunen, og der har været afholdt et møde i går. På det møde blev vi gjort bekendt med nogle ting, der nu skal undersøges nærmere," fortæller borgmester Erik Lauritzen (Soc.).
Teknik- og miljøudvalget krævede i forbindelse med godkendelsen, at "Der skal sikres offentlig tilgængelig stiadgang gennem området fra Blegen til Strandvej."
"Udvalget har haft den opfattelse, at Ulvedalen er privat, hvilket den sandsynligvis ikke er. I så fald er der jo sikret adgang fra Blegen til Strandvej. Det skal nu undersøges nærmere," forklarer Erik Lauritzen.

Krav om træer

For det andet er økonomiudvalget utilfreds med en paragraf i lokalplanen, der stiller meget detaljerede krav til beplantningen. Planen kræver, at "i det grønne område mod Strandvej – skal to nåletræer, et birketræ og et asketræ bevares".
"I økonomiudvalget er vi ikke enige i, at der skal stilles så firkantede krav til, hvordan en have i et nybyggeri skal se ud," siger Erik Laurtizen.
Teknik- og miljøudvalget skal nu hastebehandle sagen på et nyt møde. Det skal efter planen ske, så lokalplanen stadig kan sættes til afstemning på byrådsmødet i næste uge.

Publiceret 30 March 2016 15:05