Kloakarbejde på Gl. Hobrovej vil vare helt til jul

Af
Bent Larsen

Randers Spildevand A/S er i gang med en omfattende seperatkloakering af det nordlige Randers, og nu kommer turen til Gammel Hobrovej.
Her begynder det omfattende gravearbejde på mandag, og det står på til midt i december.
Ud over at arbejdet giver store gener for såvel gående, cyklister og bilister, medfører det også omlægninger på bybus rute 12.
Arbejdet omfatter strækningen fra rundkørslen ved Rådmands Boulevard og til Frejasvej.

Publiceret 01 April 2016 05:55