Annabella Lindholm Al-Nafousi.

Annabella Lindholm Al-Nafousi.

SF får nyt byrådsmedlem

Annabella Lindholm Al-Nafousi har overtaget Ida Marie Kristensens plads i byrådet for resten af perioden

SF får et nyt ansigt i byrådssalen i Køge. Byrådsmedlem Ida Marie Kristensen har bedt om at udtræde af Byrådet på grund af sin helbredsmæssige situation. I stedet indtræder Annabella Lindholm Al-Nafousi, som allerede er godt inde i byrådsarbejdet. Hun har nemlig siden januar vikarieret for Ida Marie Kristensen.
Ida Marie Kristensen har været medlem af Køge Byråd siden oktober sidste år. Hun tog dengang over efter Jacob Mark, som forlod byrådet, fordi han blev medlem af Folketinget.

Publiceret 01 April 2016 07:00