Bevæg dig:

Nyt motionsprojekt på havnen

Odense Sportscentrum vandt i januar 2016 Danskernes Idrætspris og fik i den anledning overrakt 50.000 kr. I prisen indgik et tilsvarende beløb til Odense Kommune, som skal bruges til at styrke foreningsidrætten i Odense.

Nu har Folkeoplysningsudvalget besluttet at bruge beløbet på at udvikle et orienterings-/bevægelsesrutekoncept, som kan understøtte udviklingen af området omkring Odense Havn. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse. 
"Jeg er rigtig glad for, at Folkeoplysningsudvalget har besluttet at igangsætte dette projekt. Projektet passer fint i tråd med Fritidspolitikkens fokusområde - aktive og inspirerende byrum - hvor Odense Kommune vil være med til at sikre etablering af aktive og inspirerende byrum, der giver byens borgere mulighed for fysiske og rekreative aktiviteter samt sikre innovativ indretning af byens rum, hvor alle aktører får mulighed for kreativ og aktiv udfoldelse," siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).
Det er Folkeoplysningsudvalgets tanke, at orienterings-/bevægelsesruten kan være med til at aktivere både de organiserede og de selvorganiserede idrætsudøvere.
Folkeoplysningsudvalget har samtidig besluttet, at projektet skal gennemføres af interesserede foreninger, som altså vil få den kommunale gevinst stillet til rådighed.

Publiceret 01 April 2016 13:45