- Naturligvis skal projektet da være bæredygtigt, sagde blandt andet Niels Ulsing (SF)...

- Naturligvis skal projektet da være bæredygtigt, sagde blandt andet Niels Ulsing (SF)...

Bymidteprocessen går videre - med borgerinddragelse og bæredygtighed

Alle partier og lister er med på borgerinddragelse og bæredygtighed, viste debatten på seneste kommunalbestyrelsesmøde

Proces og tidsplan for færdiggørelsen af bymidteprojektet blev på seneste kommunalbestyrelse godkendt af hele byrådet. Nu skal der arbejdes videre med helhedsplanens disponering af funktioner, oplæg til en business case, samt oplæg til den videre borgerinddragelse i projektet.

Inden punktet blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde stillede Erling Groth imidlertid et spørgsmål til kommunalbestyrelsen. - Der skal være en balance mellem indtægter og udgifter, der er helt grundlæggende for økonomien. Vi har fra Ideforum 2025 peget på, at der bør bygges et markant byggeri. I hvilket omfang vil I lytte til borgernes forslag, der med hensyn til den økonomiske bæredygtighed er langt mere slagkraftig og vægtig end Vandkunsten, som vil lave noget småbyggeri deromme?, spurgte Erling Groth fra Ideforum 2025. Det fik stort set alle partier og lister til at understrege, at bymidteprojektet fortsat ikke er specielt konkret, men at bæredygtighed naturligvis bør indgå i det videre arbejde. - Vi fik stillet et spørgsmål om borgerinddragelse og bæredygtighed og begge dele er vigtigt. Selvfølgelig går vi ind for bæredygtighed, men sådan som jeg ser det, er det boliger og butikker, der skal finansiere kulturdelen. Kulturdelen er for mig den absolut vigtigste, så nu må vi ud fra konkrete regnestykker tage stilling. Jeg har valgt at forholde mig afventende og se, hvad der kommer ud af den her proces. Og jeg har ikke haft en opfattelse af, at det vi er i gang med ikke indeholder bæredygtig økonomi, sagde Niels Ulsing (F) blandt andet i sit indlæg. Det kunne Enhedslistens Mogens Leo Hansen til dels tilslutte sig. - Det er en god plan, der er lagt. Og med hensyn til det bæredygtige: Bymidten skal være Hvidovres bymidte, og ikke bare for dem, der skal betale ved at deres lejligheder skal være voldsomt dyre. Bymidte skal ikke i sig selv være bæredygtig, sagde Mogens Leo Hansen.

Alle vil være bæredygtige

Derudover kunne de øvrige partier og lister alle tilslutte sig, at den videre proces fortsat skal have fokus på borgerinddragelse og naturligvis at projektet er bæredygtigt. - Det er rigtig godt, at der tages endnu et skridt, selv om det fortsat er lidt ukonkret. Derfor er det også lidt svært at svare Erling Groth. Der er vel ikke nogen, der vil noget u-bæredygtigt? Jeg vil sige, at det er fint at vi kører videre med processen og at der fortsat er borgerinddragelse, men borgerinddragelse er mere end Erling Groth-inddragelse. Det er lidt synd for processen, at det er svært at få øje på andre end ham. Der er endnu meget lidt konkret hvad der skal bevares af Risbjerggård, sagde Steen Ørskov Larsen (C). Også Hvidovrelistens Arne Bech understregede, at åbenhed og borgerinddragelse er afgørende for, at projektet bliver vellykket. - Det er dejligt at få præciseret åbenhed i processen og borgerinddragelse. Vi er desuden helt med på, at der tages andre ind i udvalget, sagde Arne Bech og refererede til Socialdemokraternes forslag om at Bymidteudvalget udvides med en repræsentant fra Kunstrådet. Det kunne Venstre ligeledes tilslutte sig. - Vi skal tage stilling til den fortsatte proces. Alt er i spil, der er ikke lagt nogen som helst retningslinjer for noget som helst. Alt andet er tilpas gummiagtigt. Nu har vis så sammensat et udvalg, der skal tage stilling til det, for min skyld må et medlem af kunstrådet gerne være med. Bare der ikke går sygehuskunst i det. Kulturlivet er en væsentlig del af bymidtedebatten, som selvfølgelig skal tilgodeses. Hvorvidt vi kan svare på Groths spørgsmål: Det er ok, at man har en god dialog, men andre skal også have lov til at komme til orde. Men jeg så jeres (Ideforum 2025, red.) forslag indgå som et høringssvar, sagde Karl-Erik Høholt Jensen (V). Ifølge den nu vedtagne procesplan skal der i august 2016 foretages eventuelle justeringer af helhedsplan og business case. I den følgende måned vil der være to offentlige høringer og i slutningen af september skal Bymidteudvalg komme med deres anbefalinger. Derefter vil Vandkunsten komme med deres endelige forslag og i slutningen af 2016 skal der tages politisk beslutning om det endelige resultat.red

Publiceret 05 April 2016 08:00