Den gamle godsbanegård set indefra.

Den gamle godsbanegård set indefra.

Godsbanen døde officielt i 1989

Den gamle godsbanegård står tom. Og snart er den måske helt væk. I 1868 var det centrum for liv, arbejde og handel

Af
Tekst og fotos Jonas Erboe

Skinnerne ligger stadig langs begge sider af den gamle godsbanegård, selvom de efterhånden er groet over med græs og ukrudt.
De ydre murer er sprayet med graffiti, det samme er murstensvæggene indenfor. De mørke bjælker i loftet holder stadig bygningen oppe, mens de jordnære materialer har mærket de seneste års tomhed. Det er rodet charme. Og det er situationen i dag for Vejles gamle godsbanegård ved Gammelhavn.

Dengang: Knudepunkt

Men lad os skrue tiden tilbage. Helt tilbage til den 4. oktober 1868, hvor jernbanen gennem Vejle blev en realitet.
Jernbanetrafikken og godstransporten var i stor fremgang. Jernbanelinjer til de omkringliggende byer blev en realitet med først Vejle-Givebanen i 1894 og tre år senere med Vejle-Vandelbanen. Udviklingen betød, at den gamle station fra jernbanens åbning blev for lille. Der måtte udvikles yderligere.
Og det blev der.
Den 17. maj 1915 stod den godsbanegård, som vi kender fra i dag, klar til at blive taget i brug efter udformning af arkitekt Heinrich Wenck, der blandt andet også tegnede Københavns Hovedbanegård.
Med den nye godsbanegård blev trafikken kun intensiveret. Godsbanegården blev en vigtig og stor arbejdsplads for mange mennesker, og med den korte afstand til havnen blev det et naturligt centrum for trafik og arbejde.
I 1989 var det slut. Godstransporten fra banegården stoppede, og arbejdspladserne blev nedlagt. Siden blev lokalerne lånt ud af DSB til forskellige virksomheder, men i 2010 sluttede dét også. Bygningen blev ryddet og har siden stået tom.

Her er det godsbanegården set udefra.

Her er det godsbanegården set udefra.

Nu: Dødsdømt

Tiderne skifter. Og tiden har sat sit præg på den gamle godsbanegård. Udseendet er råt og formentlig ikke råt på den måde, som Heinrich Wenck forestillede sig for 100 år siden.
Og nu er fremtiden måske endelig bestemt for den forladte bygning. De lokalplans tegninger for posthus- og godsbanegrunden mellem Fredericiavej og Gammelhavn, der blev præsenteret i 2013, er blevet opdateret, og de tegner en mørk fremtid for godsbanegården. Nemlig en fremtid uden.
Måske dør den gamle godsbane med den nye lokalplan. Men officielt døde godsbanen allerede i 1989.
Dengang, hvor arbejdet på banen stoppede, og godsbanegården gik fra over hundrede års centrum for liv, arbejde og handel til et råt og roddet ingenting.
Men historierne derfra - de vil altid være der.

Murstensmurene er efterhånden ikke til at se for graffiti.

Murstensmurene er efterhånden ikke til at se for graffiti.

Caption

Caption

Det indvendige af godsbanegården er rodet, og de gamle murstensvægge er sprayet til med graffiti.

Det indvendige af godsbanegården er rodet, og de gamle murstensvægge er sprayet til med graffiti.

Publiceret 24 April 2016 10:00