Foredrag:

Sådan gjorde jordemødre i gamle dage

Helt tilbage fra 1739 er der bevaret eksamensprotokoller for Danmarks jordemødre.
Fra ca. 1750 havde ugifte mødre i København mulighed for at føde frit på byens jordemoderhus eller på Den Kongelige Fødselsstiftelse.
Det mest almindelige var dog hjemmefødsler under overværelse af den stedlige jordemoder og en stor del af de nærmeste kvinder.
I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet blev der i hele Danmark oprettet en del private fødselshjem, hvor ugifte mødre kunne få et ”diskret ophold”.
Allerede i begyndelsen af 1700-tallet blev der indført krav om, at jordemødrene skulle eksamineres af embedslægerne, men i praksis varede det ikke længe, før alle jordemødre var eksaminerede.
Ud over ”fødselsaktiviteten” havde jordemødrene også andre opgaver, som at indsende beretninger til præster og embedslægerne, og fra 1802 blev de også pålagt at registrere forældre og oplysninger om barnet.
Fra 1861 skulle de ydermere føre specielle jordemoderprotokoller, hvis oplysninger var yderst detaljerede.
Men ikke alle jordemødre var ”fine i kanten”. En blev idømt fængsel på vand og brød to gange for meddelagtighed i rufferi samt forfalskning af sit eksamensbevis.
Meget mere om dette emne – uddannelse af jordemødre i Danmark før 1920 - vil blive fortalt og vist af fhv. overlæge Magne Juhl, lic.med., som gæster Slægtshistorisk Forening Odense.
Tid: Onsdag 27/4 kl. 19.00-21.30
Sted: Odense Kultur og Idrætshus (Bolbro Skole), Stadionvej  50 Odense V, indgang F

Publiceret 24 April 2016 10:00