Foto: Louise Schierup, Danske Division

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Minde:

Haderslev Garnison markerede Slaget ved Kolding

Lørdag den 23. april lagde Garnisonskommandant oberst Peer Sander Rouff Hærens krans til minde om de 14 danske soldater, som mistede livet under Slaget ved Kolding i 1849

Lørdag den 23. april markerede Haderslev Garnison i samarbejde med Kolding kommune og Forsvarsbrødrene i Kolding højtideligholdelsen af 167 års dagen for Slaget ved Kolding i 1849.
Garnisonskommandant oberst Peer Sander Rouff bød velkommen i Søstrehuset og redegjorde kort for den Slesvigske krig 1848-1850, som danner baggrund for mindehøjtideligheden. Slesvigske Musikkorps gennemførte herefter koncert under ledelse af dirigent Søren Johannsen. Søren Johannsen: - Vi vil nu spille en koncert, for når ordet kommer til kort, må musikken tage over. Efter koncerten marcherede paraden fra Søstrehuset til Mindesmærket på Gudsageren.
Garnisonskommandant oberst Peer Sander Rouff ved Mindesmærket - Den 23. april 1849, - for 167 år siden, - fandt 38 soldater deres sidste hvilested her på Gudsageren, otte danske og 30 Slesvigske-Holstenske i den samme grav. I alt blev 117 soldater begravet på Gudsageren under krigen 1848-50. Mindesmærket med de danske navne blev rejst af mænd fra Tyrstrup Sogn.
Og slutter: - I dyb ære og respekt vil jeg nu lægge en krans fra Hæren til ære for de faldne.
Efter kranselægning marcherede paraden retur til Søstrehuset, hvor mindehøjtideligheden afsluttede med en frokost.

Om slaget

Den 19. april i 1849 blev Brødremenighedens kirke i Christiansfeld omdannet til feltlazaret i forbindelse med den Slesvigske krig 1848-1850. Christiansfeld blev hovedkvarter for de Slesvig-holstenske styrker, og i forbindelse med slaget om Kolding mellem de danske og tyske styrker, blev lazarettet indrettet.
Den 23. april 1849 blev de danske styrker trængt nordpå fra Kolding og byen skudt i brand. Ved middagstid kom vogn efter vogn fra kampområdet til Christiansfeld med sårede soldater, og de blev bragt til det hurtigt indrettede lazaret i kirkesalen. I nattens løb døde 38 soldater. Alle 38 blev begravet i en fællesgrav på Brødremenighedens kirkegård benævnt ”Gudsageren”.
I alt døde 117 soldater på lazarettet i Christiansfeld.
”Fred med Eder, I bolde Kæmpere som fik Banesaaret under Slaget i og ved Kolding den 23. april for Danmarks retfærdige sag”. Disse ord pryder mindesmærket på Krigergravene på kirkegården ved Christiansfeld der benævnes ”Gudsageren”. Mindesmærket blev rejst i 1851 for at mindes de soldater, som faldt i forbindelse med Slaget ved Kolding 23. april 1849.
Hvert år, 23. april, æres mindet om de faldne soldater med kranse lægning ved Mindesmærket, - noget som vi anser som en selvfølge i dag. For allerede i 1864, efter tabet af Sønderjylland, blev Mindesmærket fjernet! Således blev Mindesmærket hhv. hengemt og mindepladerne fjernet for at sikre dem for eftertiden og har således kun overlevet i original stand på baggrund af lokalbefolkningens initiativ.

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Foto: Louise Schierup, Danske Division

Publiceret 24 April 2016 08:00