Bonussystemet, der sidste år løb op i knap 2,6 millioner kroner i Vejle Kommune, handler ikke så meget om at belønne de der yder en ekstra indsats, men om at fremme en effektiv evaluering af arbejdet, forklarer kommunaldirektør Niels Ågesen.

Bonussystemet, der sidste år løb op i knap 2,6 millioner kroner i Vejle Kommune, handler ikke så meget om at belønne de der yder en ekstra indsats, men om at fremme en effektiv evaluering af arbejdet, forklarer kommunaldirektør Niels Ågesen.

Kommunale chef-bonusser er rutine

Menige medarbejdere risikerer at blive demotiveret af, at chefen får en bonus, erkender kommunaldirektør Niels Ågesen

Af
Peter Friis Autzen

Vejle Kommunes bonusser til chefer, ledere og direktører udbetales som led i en helt fast procedure - og altså ikke for at belønne vedkommende for at have gjort en ekstraordinær god eller ihærdig indsats på jobbet.
Det fortæller Vejles kommunaldirektør, Niels Ågesen.
I sidste uge skrev Lokalavisen om kommunens brug af bonusser i 2015, hvor 150 chefer samlet modtog knap 2,6 millioner kroner. Gennemsnittet var på 17.151 kroner.
Artiklerne fik kommunaldirektøren til at tjekke op på procedurerne bag udbetalingerne.
“I langt, langt de fleste tilfælde er beløbene og udbetalingen del i en fast procedure. Der er også enkelte tilfælde, hvor en medarbejder belønnes for en ganske særlig indsats eller ekstra opgave. Men normalt sker det som helt fast element i lønnen,” siger Niels Ågesen.
Bonusserne udbetales, fordi cheferne har levet op til en række mål, der stilles ved årets begyndelse.
Samtidig er bonus-systemet indarbejdet i de pågældendes overenskomster, hvilket forklarer, at beløbene næsten altid er ens indenfor samme chefgruppe.
Hvorfor er det ikke nok, at vedkommende får sin løn for at leve op til de fastsatte mål?
“Sådan kunne man også godt gøre. Men ved at gøre beløbet resultatorienteret sikrer vi en løbende dialog og evaluering, som man ellers i en travl hverdag kunne blive fristet til at droppe,” siger Niels Ågesen.
Almindelige lønmodtagere risikerer at miste jobbet, hvis de ikke lever op til deres mål. Hvorfor skal det være anderledes for kommunale chefer?
“Det spørgsmål er udtryk for en naiv forestilling om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer,” siger Niels Ågesen og henviser til, at bonus-systemet er en fast del af chefernes overenskomstsystem.
Eneste undtagelse er kommunaldirektører, hvis løn er fastsat af Christiansborg ud fra kommunens befolkningstal.
Hvem kan lave om på bonus-systemet?
“Vejles økonomiudvalg kunne godt afskaffe ordningen, hvis de ville det,” siger Niels Ågesen.

Motivere og demotivere

Ifølge kommunaldirektøren er bonus-systemets primære effekt altså ikke at motivere cheferne til at gøre et godt arbejde - men at sikre en effektiv evaluering.
Hvilke tanker gør I jer om, at en bonus til chefen kan være ødelæggende for de menige medarbejderes motivation?
“Det er en meget relevant overvejelse og et oplagt dilemma. Man skal ikke indrette et lønsystem på en måde, der motiverer nogle og demotiverer andre. Det er en balance,” siger Niels Ågesen.
Det er op til de pågældende ledere selv - altså de der modtager bonussen - at have fingeren på pulsen og reagere, hvis stemningen på afdelingen forringes af, at kun chefen får bonus.
Hvordan kan lederne vide, om de menige medarbejderes motivation tager skade af chefens bonus?
“Vejle Kommune er en lille andedam, hvor vi er tæt på hinanden. Den slags vil også blive diskuteret i samarbejdsudvalg og med medarbejderens tillidsmand. Og hvis nogen synes, at systemet var dårligt, ville jeg høre om det,” siger kommunaldirektøren.
Har du nogensinde fået en melding om, at chef-bonusser var ødelæggende for de meniges motivation?
“Nej, det har jeg ikke,” siger Niels Ågesen.

Derfor de to rekord-bonusser

Sidste års to største bonusser fra Vejle Kommune blev udbetalt til direktør Peter Karm, der fik 250.000 kroner og teaterdirektør Toni Lee Larsen, der modtog 100.000 kroner.

Men der er en særlig årsag til de to store tal, forklarer kommunaldirektør Niels Ågesen.

“Peter Karm har i en periode været udlånt til Vejle Havn for at få styr på forholdene der. Det har havnen betalt kommunen for, og kommunen har betalt Peter Karm for det ekstra arbejde,” fortæller Niels Ågesen.

De 100.000 kroner til Toni Lee Larsen skyldes en bogføringsfejl. I virkeligheden er der tale om to bonusser på hver 50.000 kroner for henholdsvis 2014 og 2015. 2014-bónussen blev bare først udbetalt i januar 2015, forklarer kommunaldirektøren.

Publiceret 30 April 2016 09:00