Flyvestationen er i fare

 Inden for den nærmeste fremtid skal regeringen og folketinget beslutte sig for, hvilket fly og hvor mange der skal afløse F-16.
Jeg har ingen følelser eller økonomiske interesser i nogen af de tre kandidater. Jeg har fløjet jagerfly i 30 år og følger nyanskaffelsen fra sidelinjen som pensioneret oberst. Det er min klare opfattelse, at Joint Strike Fighter (JSF) er det eneste fornuftige valg. Det forlyder, at det også er det billigste fly. Boeings reklamer for Super Hornet er et desperat forsøg på at sælge Danmark et gammelt fly, der vil blive meget dyrt at vedligeholde i fremtiden. JSF er bygget p.t. i mere end 200 eksemplarer og bliver klar til kamp i år i det amerikanske flyvevåben.
To af Danmarks allierede og samarbejdspartnere, i de 36 år Flyvevåbnet har opereret med F-16, Holland og Norge, har valgt og flyver nu med JSF.
Flyvevåbnet råder p.t. over 44 stk. F-16 og skal altid holde 30 stk. operative. Når F-16 skal afløses og Danmark skal vedligeholde samme operative niveau, bør der indkøbes minimum 30 JSF. Ellers skal opgaverne reduceres! I samme ombæring bør det bemærkes, at der ikke er mulighed for i fremtiden, at have en indsatsmulighed på Grønland eller Arktisk med blot 30 fly. De nye fly er klart bedre og kan mere end F-16, men de kan kun være et sted af gangen!
I debatten op til beslutningen har der været mange store tal i omløb. Fakta er, at de budgetteringsmæssige udgifter til anskaffelse af nye kampfly blev drøftet den 7. maj 2014. På mødet bestemte daværende stabschef for Forsvarskommandoen Generalløjtnant (Hæren) Bjørn Bisserup, at der IKKE skulle afsættes midler på forsvarets budgetter til køb af nye kampfly. Senere har flere af Forsvarets øverste chefer, der mærkeligt nok alle er fra Hæren, forsøgt, at ”tale” antallet på 30 stk. ned. Efterfølgende har Hæren bestilt godt 300 nye pansrede mandskabsvogne, der tilsammen kan transportere ca. 3000 mand. Sørgeligt nok ”består” den danske Hær i dag af 8 kampkompagnier, i alt ca. 1100 mand.
Når f.eks. Enhedslisten nævner astronomiske tal angående nye kampfly, bliver der intet sagt om, hvem der så skal forsvare dansk luftrum, hvis Putin gør krav på Danmark eller dele af Danmark (Bornholm).
Når vi forhåbentlig får de nye fly, så skal de stationeres på Skrydstrup, som er den eneste af de tre flyvestationer, der umiddelbart kan tage imod uden store udgifter til om- og tilbygning. I dette spil kommer der et utal af argumenter såvel saglige som især usaglige på banen. Som borgere i Haderslev ved, så pågår der et forsøg på at opstille nye og høje vindmøller vest for Flyvestationen. Disse vindmøller generer i ringe grad kampflyene, men kan og bliver brugt af ledende embedsmænd i København som argument for, at de nye kampfly ikke skal stationeres på Skrydstrup.
De politikere i Haderslev kommune, der ønsker Flyvestationen bevaret skal kende deres besøgstid!!!!!!!
 

Publiceret 30 April 2016 10:00