Der var ros til kommunens regnskab - der har en drift i balance.

Der var ros til kommunens regnskab - der har en drift i balance.

DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN:

Flot 2015-regnskab

Markant flere anlægsaktiviteter i 2015 end tidligere år

Kommunens regnskab for 2015 endte med et overskud på 237,5 mio. kr.

Det skyldes primært, at Hvidovre Kommune sidste år havde en stor ekstraordinær indtægt i form af 200 mio. kr. for salget af hjemfaldsklausuler på ejendomme beliggende i kommunen. De 200 mio. kr. er indtil videre lagt i kassen. - Jeg synes vi kommer ud af 2015 med et rigtig godt resultat, sagde borgmester Helle Adelborg blandt andet ved behandlingen af regnskabet i kommunalbestyrelsen... Hun fremhæver, at det blandt andet er lykkedes at få brugt en langt større del af de afsatte anlægsmidler end i årene før: - Jeg synes, at det er værd at bemærke, at anlægsaktiviteterne med sine 156 mio. kr. ligger markant højere end i 2014... Det er penge, der eksempelvis er blevet brugt til ombygning af skoler i forbindelse med folkeskolereformen, en forbedring af folkeskolernes udearealer og indretning af gården ved Enghøjhuset.

Driften er i balance

Selvom der er brugt flere penge på anlæg end tidligere år, er det dog ikke alle planlagte anlægsprojekter, der er blevet gennemført i årets løb. - Overførslen for anlægget udgør godt 83 mio. kr. Det er jo som udgangspunkt højt. Men når vi tager højde for, at der blandt andet indgår de 15,5 mio. kr., som vi har afsat til Hvidovre Stadion ved budgetvedtagelsen i oktober, er overførslerne faktisk faldende igennem de seneste år, hvilket er tilfredsstillende, siger Helle Adelborg... Hvidovre Kommune har en drift i balance. Servicerammen er overskredet en anelse med 5,7 mio. kr. svarende til blot to promille ud af en serviceramme på mere end 2,4 mia. kr. Den marginale overskridelse får dog ikke betydning i forhold til kommunernes overholdelse af økonomiaftalen med regeringen, da kommunernes serviceforbrug bliver betragtet under ét, og der overholder kommunerne aftalen. Regnskabet fik nogle ord med på vejen fra de forskellige øvrige lister og partier i kommunalbestyrelsen. Arne Bech (H) roste kassebeholdningen som han betegnede som “unik og robust”. Niels Ulsing (SF) betegnede regnskabet som “endnu et flot regnskab”, mens Mikkel Dencker (O) lagde vægt på, at kommunen sidste år ikke havde optaget nye lån men tværtimod “afviklet gæld på 50 mio. kr.” oas@hvidovreavis.dk

Publiceret 10 May 2016 08:00