Hegnet ved den blå bro er gentagne gange blevet væltet, men det vil blive farligt at bevæge sig på broen fra nu af, siger ingeniør Kjeld Kristensen fra kommunen

Hegnet ved den blå bro er gentagne gange blevet væltet, men det vil blive farligt at bevæge sig på broen fra nu af, siger ingeniør Kjeld Kristensen fra kommunen

Hegn på blå bro respekteres ikke

Siden 17. maj har den blå bro været afspærret på grund af arbejde med renovering. Men dette hegn er gentagne gange blevet væltet, sandsynligvis fordi folk ikke har kunnet se, at der blev arbejdet på stedet. Men afspærringen skal respekteres, lyder det fra kommunen
 
Der vil i løbet af næste uge blive spærret mere og mere af på den blå bro og selvom de indledende manøvrer til renoveringen er begyndt, har det stadig været muligt at passere, hvis man som nogle har væltet hegnet. Men om nogle dage vil det tunge arbejde begynde og det vil derfor være farligt at passere bag det opstillede hegn.
"Lige nu er de i gang med afrensning og det forberedende arbejde til at komme i gang med afslibning og maling. Så der bliver arbejdet. Derfor er det også træls at der er nogle der vælter hegnet og ikke respekterer afspærringen", siger ingeniør hos Veje og Trafik i Randers Kommune Kjeld Kristensen.
Kommunen har efterhånden været henne ved broen for at rejse hegnet op nogle gange, og det irriterer Kjeld Kristensen at man ikke respekterer en afspærring.
"Hvis det bliver ved, må vi overveje hvilke midler, vi så skal tage i brug. Men vi har ikke anmeldt det til politiet, da vi ikke ved, hvem der har gjort det. Og så er det jo umuligt at have vagter derovre hele døgnet rundt", siger han.
 
For farligt
Ingeniør Kjeld Kristensen oplyser endvidere, at det vil blive farligt at bevæge sig på broen, når man går i gang med det egentlige arbejde. Belægningen vil nogle steder blive pillet af og så vil det være med fare for at falde i åen, at man trodser afspærringen.
"Der vil være farlige maskiner til sted på broen, og der vil være stilladser, som man skal zigzagge sig igennem og hoppe over huller, så jag anbefaler at man fra nu af respekterer hegnet. Ellers på vi se på hvilke konsekvenser det må få", siger han.
Der er ellers sat pigtråd på hegnet, men alligevel bliver det væltet. Og Kjeld Kristensen vil nu overveje om ikke det skal gøres bedre fast, så det ikke kan væltes.
"Når arbejdet for alvor går i gang, har vi også fortalt håndværkerne, at maskinerne skal være låst inde om natten, så der ikke er risiko for at nogle bryder ind og starter dem til fare for sig selv og andre", siger Kjeld Kristensen.
"Men færdsel vil nok stoppe af sig selv, når det bliver mere besværligt at bevæge sig på broen end at gå udenom", siger han.
Cyklister og fodgængere henvises til cykelbroen ved havnen eller gangbroen ved jernbanebroen bag regnskoven så længe arbejdet står på, og det er indtil 30. september.

Publiceret 01 June 2016 12:24