Susanne Bækgaard hoppede på cyklen ved morgentræningen til ære for fotografen. Hun er lige så aktiv i det daglige, når det handler om at samarbejde udenfor kommunens grænser

Susanne Bækgaard hoppede på cyklen ved morgentræningen til ære for fotografen. Hun er lige så aktiv i det daglige, når det handler om at samarbejde udenfor kommunens grænser

Stærk i forskningssamarbejde

Randers Sundhedscenter er en attraktiv samarbejdspartner for forskere inden for sundhedsområdet. Samarbejdet inkluderer blandt andet tre af landets universiteter, VIA University og Tandlægeskolen i København og succesen med forskningen kommer alle kommune

Hvordan påvirker en kræftsygdom din identitet? Hvilket materiale er bedst til at lappe huller i tænderne? Kan vi forebygge livsstilssygdomme og fremme sundheden, hvis vi tilbyder alle borgere mellem 30 og 49 år et gratis helbredstjek?
Det er noget af det, fagfolkene i Randers Sundhedscenter hjælper en række forskere fra landets universiteter og faguddannelser med at finde ud af. Og der er stor interesse fra forskere og studerende ude i landet, til at samarbejde i Randers, fortæller Sundhedscenterleder Susanne Bækgaard.
"Vi har i princippet berøring med alle borgere i kommunen, vi har et kæmpe netværk og vi kommer ud til alle folk. Derfor er det attraktivt for forskere, da de ved denne ene indgang til sundhed i Randers Kommune kan få masser af praktisk sundhedsviden".

Succes med vidensdeling på tværs

"Det er dejligt med et hus, der fungerer. Der er stor søgning både fra borgere og forskere. Ingen tvivl om, alle synes det er et spændende hus. Og forskere gerne vil ind i huset og lave undersøgelser, det kommer jo alle borgere til gode, og det synes jeg vi skal være stolte af", siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Leif Gade (S).
I sundhedscentret er leder Susanne Bækgaard også stolt af, at huset nu er blevet en magnet for forskere fra hele landet. Der bliver jævnligt sat forskningsforsøg i søen, der gavner alle borgere i kommunen, men det har også hele tiden været meningen med huset. Og at der er så stor søgning, er kommet som en glædelig overraskelse:
"Men det er jo et bevidst valg fra kommunens side, at vi skal arbejde innovativt og tværfagligt. Vi skal være en arena for uddannelse og forskning. Men det lykkedes jo ikke fra dag ét, der er kommet lidt efter lidt", fortæller hun.
Sundhedscentret har en formel aftale med universiteterne i både Aarhus og Aalborg om et samarbejde. Der er i øjeblikket en række projekter i gang i Sundhedscentret.
"Nogle gange henvender sundhedscentret sig til de studerende, andre gange er det de studerende, der henvender sig til os om et projekt, de gerne vil sætte i gang. Men vi har jo også grænser og det er ikke alt, vi siger ja til", fortæller Susanne Bækgaard.
"Vi skal se på, hvordan det passer ind i det vi ellers laver. Men vi er et hus, hvor alle medarbejderne er åbne for nye projekter, og der er rigtig meget, der kan lade sig gøre, fordi personalet på tværs af faggrupperne er villige til at lade de studerende komme ind, og fordi de er villige til at huset skal udvikle sig til alles bedste", fortæller hun.
 
Fælles sundhed
For eksempel er det store projekt "Tjek dit helbred" en del af et forskningsprojekt. Her bliver borgere på skift kaldt ind for at få tjekket helbredet. Alle borgere i Randers Kommune, født i perioden 1962-1987 inviteres fra 2012-2017 til en helbredsundersøgelse i Randers Sundhedscenter og efterfølgende samtale hos egen læge.
"Det er sådan et projekt, der kommer alle borgere til gode i det lange løb. Og i og med at de efterfølgende skal til samtale hos egen læge, har vi samarbejdet udenfor centret med også. Og det er også en af de store fordele ved huset her - at vi arbejder på tværs af fagskel også udenfor bygningen her på Thors Bakke", siger Susanne Bækgaard.
Hvis projektet viser sig at være en succes, er det meningen at det skal køre permanent i Randers.
"Og vi har også mange, der kommer og kigger på huset udefra - blandt andet fra andre kommuner. Der er stor interesse i at implementerer mange af vores projekter i andre kommuner også, og det synes jeg, vi skal være glade for, at vi kan være forgangskommune på det område".
Interessen for forskningsdelen på sundhedscentret spredes sig som ringe i vandet. Når de studerende hørere om sundhedscentret lærere de, at dette er et sted, hvor de kan få noget ud af deres forskning og her kun fem år efter åbningen har stedet et særdeles godt ry.
"Og det kommer igen alle borgere til gode, for det højner behandlingen og tilbuddene her på stedet", siger Susanne Bækgaard.
 
Klar vision
I Byrådets vision for 2021 er beskrevet, at der er etableret et videns- og forskningscenter på sundhedsområdet i Randers, og huset er hele tiden på forkant med.
"Vi har et officielt charter her i huset, der fortæller, hvad vi skal arbejde hen imod, og hvordan huset på tværs af faggrupper, kan gøre for at være imødekommende både overfor forskere og andre, der ønsker at dygtiggøre sig indenfor sundhedsområdet. Dette charter tager vi ind imellem op og ser på om vi er på rette vej", fortæller Susanne Bækgaard.
"Og så har vi et husråd, der hele tiden er på forkant med, hvad vi er gode til, og hvor vi kan gøre tingene bedre. Jeg tror også, at det er en del af forklaringen på, at vi er så populære både blandt borgerne og forskerne", siger hun.
"Det gør også at vi er hurtigere til at sige ja til forskere, når de henvender sig, fordi vi kender vores mål og vi kender huset så godt og ved, hvad der foregår".
Forskerne udtrykker også stor tilfredshed med samarbejdet, som bygger på gensidig interesse for at fremme sundhed og forebygge sygdom – både lokalt og på landsplan.
”Vi oplever stort engagement, fleksibilitet og lydhørhed på Randers Sundhedscenter, som gør det attraktivt at samarbejde med fagfolkene i huset,” siger Annelli Sandbæk, professor på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Annelli Sandbæk og hendes team har indgået et femårigt samarbejde med Randers Sundhedscenter omkring projektet "Tjek dit Helbred".
Sundhedscentret har efterhånden et kæmpe netværk indenfor sundhedsområdet både i Randers og resten af landet. Det gør at borgerne også hermed kan få en bedre behandling, netop fordi man kan henvise dem til andre steder, hvis tilbuddet ikke findes i sundhedscentret.
Huset har omkring 1200-1400 besøgende hver dag og huser både kommunale, regionale og private aktører indenfor sundhedsområdet. Her er tilbud til alle samfundsgrupper og aldersgrupper fra vugge til grav.
Det er forskerne selv i samarbejde med Sundhedscentret der søger penge hjem til de enkelte projekter.

Publiceret 01 June 2016 12:30