Værdighedsmillionerne er fordelt frem til 2020

Flere varme hænder, fridage til pårørende, billig transport og fokus på tænderne er nogle af de fokuspunkter, som et enigt Seniorudvalg bevilligede penge til.

Af
Af Emma Biørn Fish

Det var et enigt Seniorudvalg fra Kolding Kommune, der i dag meldte ud, at værdighedsmillionerne er fordelt frem til 2020.
"Det er helt klart en fordel, at det er et enigt Seniorudvalg, der står bag beslutningen. Det betyder også, at selvom flertallet skulle ændre sig ved næste kommunalvalg, så fortsætter investeringerne som planlagt," fortæller Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget.
Der sættes fokus på mange forskellige områder, men i løbet af de fem år er der særligt stort fokus på at få flere hænder i hjemmeplejen, som der afsættes i alt 26.400.000 kroner til frem til 2020.
"Det har helt klart været en prioritering for os at få flere varme hænder, som også er noget, der viste sig at være særligt efterspurgt hos borgerne, da vi afholdte borgermøde i Sydbank Arena. Derfor sætter vi en stor del af budgettet af til både flere ansætte, men også til videreuddannelse af både plejepersonale og sygeplejersker," siger Søren Rasmussen.

Fordelingen af værdighedsmillionerne i år går i høj grad til renovering af plejecentre og aktivitetscentre, som man kan se i diagrammet.

Fordelingen af værdighedsmillionerne i år går i høj grad til renovering af plejecentre og aktivitetscentre, som man kan se i diagrammet.

Også de pårørende bliver tilgodeset

En anden post, der får en fast pose penge igennem de næste fem år, er aflastning til de pårørende. Her er der særligt tænkt på pårørende til syge og demente, som ifølge planen får mere frihed i de kommende år.
"Det overraskede mig lidt at se, hvor stor en efterspørgsel der er på støtte til de pårørende. Men det lå borgerne meget på sinde til borgermødet i Sydbank Arena, så nu sætter vi penge af til en ordning, hvor der kan komme en plejer ud til de private fra tid til anden, så de pårørende kan få en velfortjent fridag," fortæller Søren Rasmussen.
Der bliver i alt afsat 1.800.000 kroner til netop aflastning de næste fem år.

Der bliver i både 2016 og 2017 afsat i alt 3.500.000 kroner til velfærdsteknologi, som på sigt vil spare kommunen en del penge, som vil blive placeret andre steder indenfor ældreområdet.

Der bliver i både 2016 og 2017 afsat i alt 3.500.000 kroner til velfærdsteknologi, som på sigt vil spare kommunen en del penge, som vil blive placeret andre steder indenfor ældreområdet.

Efterspurgt billig transport

Et andet område, som politikerne har været lydhøre overfor, er behovet for billig transport til de ældre borgere.
"Vi har afsat en pose penge til, at ældre borgere over 67 år i 2017 og 2018 kan betale 400 kroner for et buskort, og så køre gratis i et helt år for de penge," fortæller Søren Rasmussen.
Tanken med projektet er, at at man efter to år vil evaluerer virkningen og muligvis fortsætte tilbuddet med billig transport til ældre fast i fremtiden.

I 2017 og 2018 afsættes der i alt 3.000.000 kroner til billig transport til de ældre.

I 2017 og 2018 afsættes der i alt 3.000.000 kroner til billig transport til de ældre.

Med tænderne i fokus

I årene 2016,2017 og 2018 afsættes der hvert år 680.000 kroner til et tandhygiejne projekt, som skal udvides til alle plejehjem.
"Vi har kørt det som pilotprojekt på et enkelt plejehjem, hvor vi har set, at målrettet arbejde med at forbedre beboernes mundhygiejne har givet markant bedre livskvalitet. De ældre kan pludselig spise uden smerter og slipper for en stor del af de daglige tandgener, så det skal udbredes til alle kommunens plejehjem de næste tre år," forklarer Søren Rasmussen.

I 2019 og 2020 kommer der særligt fokus på flere ansatte, hvilket der er sat 9.200.000 kroner af til per år.

I 2019 og 2020 kommer der særligt fokus på flere ansatte, hvilket der er sat 9.200.000 kroner af til per år.

Mange vil nyde godt af pengene

Der er, som man kan se ud af de forskellige grafer, mange forskellige områder, der vil nyde godt af de nyfordelte penge.
"Vi skal styrke demensholdene, have fokus på den palliative pleje og mange andre gode initiativer. Samtidig er vi gode til at optimere vores brug af penge på området, så vi er udprægede positive," slutter Søren Rasmussen.

Flere varme hænder i form af flere hjemmehjælpere og sygeplejersker tager en god del af budgettet for 2020. Det samme gør flere varme hænder på plejecentre.

Flere varme hænder i form af flere hjemmehjælpere og sygeplejersker tager en god del af budgettet for 2020. Det samme gør flere varme hænder på plejecentre.

Publiceret 01 June 2016 14:07