Arkivfoto

Arkivfoto

Vejle Havn har vendt underskud til overskud

Havnen leverede i 2015 et overskud på 1,7 millioner kroner viser revideret årsrapport

Af
Af Jacob Hove

Vejle Erhvervshavn kunne fremvise et overskud på 1.706.061 kroner på den ordinære drift, hvilket er en fremgang fra 2014, hvor der var et driftsunderskud på 777.106 kroner.
Ifølge den reviderede årsrapport skyldes det positive resultat “en væsentlig reduktion af havnens omkostninger inklusiv afskrivninger og en højere indtjening på blandt andet skibsafgifter og vareafgifter som en konsekvens af, at havnen omsatte en større godsmængde end året før.
Den omsatte godsmængde er steget med omkring 23 procent i forhold til 2014.

Årets resultat

Alligevel falder årets resultat med 2,97 millioner kroner og ender på 1.313.901 kroner efter afskrivninger. Resultatet foreslås overført til egenkapitalen.
Ifølge regnskabet skyldes faldet udviklingen i de finansielle markeder, hvor udviklingen er gået fra en gevinst på to millioner kroner til et tab i 2015 på 2,1 millioner kroner på obligationsbeholdningen.
Derudover fremgår det af regnskabet, at der er blevet iværksat en række tiltag med henblik på at “udvikle havnens fremtidige strategi, økonomistyring, drift og organisering.”

Undersøgelser

“Eksterne analyser af havnen i denne forbindelse har givet havnens bestyrelse anledning til at stoppe samarbejdet med den hidtidige havnechef, ligesom byrådet har foranlediget en ændring i sammensætningen af havnebestyrelsen, så den fremadrettet bliver mere forretningsorienteret. De øgede omkostninger, der har været til analyser og eksterne komsulenter, er afholdt i regnskabsåret.
Regnskabet er underskrevet af revisionsaktieselskabet BDO den 3. maj.

Publiceret 01 June 2016 14:00