Afgørelse i landsretssag om homovielser er udsat

PRESSEMEDDELELSE


HOMOVIELSE - LANDSRETSSAG ATTER UDSAT

I dag, tirsdag, d. 31. maj, kl. 10:00 tikkede Østre Landsrets yderligere udsættelse af dom i sagen om kirkelige homovielser ind på de respektive advokaters indbakker. I dag erklærede de tre landsretsdommere (efter allerede 60 dages betænkningstid), at de måtte have endnu 30 dages yderligere frist til overvejelse.

Efter at landsretten d. 31. marts 2016 erklærede, at dommerne ville 'gå i tænkeboks' i to måneder, før de traf en beslutning i sagen om statens indførelse i kirken af et vielsesritual for par af samme køn, er afgørelsen nu blevet udsat til tirsdag d. 28. juni kl. 10:00.

De 300 sagsøgende borgeres sagfører, Nikolaj Nikolajsen, fra advokatfirmaet Lou i Randers, erklærer, at det er usædvanligt at dommerne skal have tre måneders overvejelse, og at dette kun kan betyde, at det er en særlig kompleks sag.

Kort før jul 2014 stævnede 300 borgere den danske stat for grundlovsbrud. Deres påstand var, at regeringens indførelse i Folkekirken af et, (som de kalder) 'hedensk vielsesritual' for par af samme køn, er i strid med kirkens 500-årige bekendelsesskrifter og dermed en overtrædelse af Danmarks Grundlovs § 4. 'De 300' indstiller sig på, at som tiden går, vil fronterne blive skærpet. ”I 500-året for reformationen vil farlige ideologiske kræfter arbejde på at få Danmarks Grundlovs protestantiske 4. paragraf omstødt,” hedder det i borgernes kommentar til den yderligere udsættelse af sagen. Grundlovsforeningens eneste formålsparagraf er, at netop denne grundlovsændring aldrig må finde sted! 'De 300' mener, at deres 'rette antal' (ifølge Ny Testamente) i den foreliggende situation bør være 7000 (Rom.11:4). De forventer derfor i denne 'ekstra måned' større opbakning.


INFO:
På grundlovsforeningens hjemmeside (www.medgrundlovskallandbygges.dk) forklarer foreningens formand, Johny Noer, under menupunktet 'Retsopgør' i artiklen 'En udsættelse, der varsler storm', 'de 300's stilling til den nye frist for den afgørende landsretsdom. Her ligger også offentliggjort kapitler fra bogen 'Retsprotokollen' (Manu-biografi nr.104-114), der stiller skarpt på, hvad der skete bag kulisserne i kirkeministeriet.

Publiceret 01 June 2016 07:00