Kommentar:

Tage Sørensens veneration var unik

Af
Rune Weitling

Kommentar For snart to år siden talte jeg med borgmester Johnny Søtrup i gården hos stenhugger Jørgen Martin Pedersen. Vi talte om den kommende skulptur “Esbjerg Skibet”, som Tage Sørensen ville skænke det nye Esbjerg Strand projekt og byen. Johnny Søtrup var både glad og bekymret, husker jeg.

Han forklarede i klare vendinger, hvor meget det betød, at kommunen var privilegerede med fonde og folk, som støtter byen. “Det er langt fra alle kommuner, der har sådanne støtter,” lød det fra Johnny Søtrup, der i samme moment nævnte, at han frygtede for, om næste generation har den samme veneration. “Om den på samme måde vil støtte vores byer,” som han sagde.

Det kan kun tiden vise, men som tilflytter til Esbjerg kan jeg i hvert fald konstatere, at det er et privilegium af de helt store, at man på disse kanter har folk, der i den grad tænker i sådanne baner.

Det er bestemt ikke mange byer forundt at have en Tage Sørensen, Kurt Skov, Henning G. Kruse og en masse andre, der alle besidder en så stor veneration for deres ophav, at de gerne bruger deres formue på at skænke vartegn, oprette velgørende fonde samt sponsorere og støtte diverse ting i lokalsamfundet.

Blandt dem, der har givet mest, er Tage Sørensen. En mæcen uden sidestykke, og selv om han gerne så, at man roste ham for det, så var det aldrig drivkraften. Det var derimod at se tingene ske, at se dem komme til live.

Førnævnte Søtrup har flere gange fortalt, hvorledes han blev ringet op af Tage Sørensen, da han tiltrådte som borgmester. Han ville gerne lige tale med den nye borgmester om noget, og inden længe var 'Mennesket ved Havet' en realitet. Byen manglede et vartegn, som kunne trække folk til. Så det skulle Tage nok sørge for. Præcis som da han sendte borgmesteren et brev for at indvie ham i hans planer om et granit sejlskib på over seks ton ved Esbjerg Strand. Og ligesom han sørgede for så mange andre ting.

Selv ville han gerne bare huskes som en god esbjergenser. Men mange af os vil huske ham som langt mere end det.

Tak for alt Tage.

Publiceret 01 June 2016 16:00