Mærkværdige afstemninger

En af de mest mærkværdige afstemninger, der nogensinde er foretaget i Haderslev Byråd, fandt sted under tirsdagens byrådsmøde. Byrådet besluttede, at det ønsker at overholde FNs og Folketingets love - og det skete i forlængelse af, at det blå flertal sekunder forinden havde vendt tommeltotten ned, da der blev stemt om et forslag med nøjagtig samme indhold.

For at forstå det absurde i blå bloks afstemningsmønster (radikale Karl Erik Olesen undlod at stemme, det gjorde hans partifælle Børge Koch ikke), må forhistorien med - og den begynder i Vestsahara.

Vestsahara har tidligere hørt under Spanien, men i 1976 kunne en frihedsbevægelse proklamere, at landet var frit. Det vil sige, landet blev øjeblikkelig annekteret af Marokko og Mauretanien. Tre år senere trak Mauretanien sig ud, og siden har Vestsahara været besat af Marokko.

Det bryder FN sig ikke om, så der forhandles stadig om en løsning. Vesten er tilsyneladende uinteresseret, for Marokko er en god allieret, men et faktum er, at Vestsahara af både FN og Danmark anerkendes som et besat område.

Det betyder, at salt fra Vestsaharas rige saltminer kun lovligt må købes af bl.a. Haderslev Kommune, hvis indtægten kommer den oprindelige befolkning til gode. Det sker ikke - og så taler vi om blodsalt.

Alligevel er det vejsalt, der her i kommunen i vinter var med til at forhindre glatføreuheld kommet fra Vestsahara. Det vil sige, der er nogle forhandlere, der påstår, at det oprindelig er kommet fra Marokko, hvilket ville gøre handlen lovlig, men blot udskibet fra en havn i Vestsahara.

Selv om det skulle være tilfældet, vil det stadig være i strid med med FNs konventioner, fordi udskibningen er sket fra en havn i Vestsahara.

I Haderslev Byråd rejste Enhedslistens Svend Brandt problematikken. Han ville gerne have sine byrådsmedlemmer til at stemme for, at byrådet naturligvis overholder FNs og Folketingets anbefalinger samt at rådet over for Dansk Vejsalt giver udtryk for, at kommunen ikke længere vil modtage vejsalt og andre produkter, der er udskibet fra Vestsahara.

Ved to afstemninger sagde blå flertal nej til begge dele, hvilket betød, at byrådet kom til at beslutte, at FNs og Folketingens anbefalinger ikke skal overholdes.

Et kort øjeblik udbrød der panik blandt borgmester H.P. Geil, Venstres gruppeformand Holger Mikkelsen og kommunaldirektør Willy Feddersen, hvorefter borgmesteren spontant stillede et modforslag, hvor "anbefalinger" var blevet udskiftet med "love" - og det blev til stor lettelse for alle os, der bor i kommunen, vedtaget.

H.P. Geil forsøgte forinden at komme med et kompromisforslag, som Svend Brandt hurtigt affejede, hvilket ingen gjorde indsigelser imod. Først efter de to afstemninger, der endte med det nedslående resultat: At kommunen ikke vil rette sig efter FNs og Folketingets anbefalinger, fremsatte HP kompromisforslaget igen, hvilket strider mod forretningsordenen - kort sagt: flertallet traf beslutning på et ulovligt grundlag.

H.P. Geils motivering for at fremsætte sit spontant udarbejdede forslag på hele den blå gruppes vegne skete med ordene:

- Det er mig, der er mødeleder!
Havkatten Calle


En af de mest mærkværdige afstemninger, der nogensinde er foretaget i Haderslev Byråd, fandt sted under tirsdagens byrådsmøde. Byrådet besluttede, at det ønsker at overholde FNs og Folketingets love - og det skete i forlængelse af, at det blå flertal sekunder forinden havde vendt tommeltotten ned, da der blev stemt om et forslag med nøjagtig samme indhold.

For at forstå det absurde i blå bloks afstemningsmønster (radikale Karl Erik Olesen undlod at stemme, det gjorde hans partifælle Børge Koch ikke), må forhistorien med - og den begynder i Vestsahara.

Vestsahara har tidligere hørt under Spanien, men i 1976 kunne en frihedsbevægelse proklamere, at landet var frit. Det vil sige, landet blev øjeblikkelig annekteret af Marokko og Mauretanien. Tre år senere trak Mauretanien sig ud, og siden har Vestsahara været besat af Marokko.

Det bryder FN sig ikke om, så der forhandles stadig om en løsning. Vesten er tilsyneladende uinteresseret, for Marokko er en god allieret, men et faktum er, at Vestsahara af både FN og Danmark anerkendes som et besat område.

Det betyder, at salt fra Vestsaharas rige saltminer kun lovligt må købes af bl.a. Haderslev Kommune, hvis indtægten kommer den oprindelige befolkning til gode. Det sker ikke - og så taler vi om blodsalt.

Alligevel er det vejsalt, der her i kommunen i vinter var med til at forhindre glatføreuheld kommet fra Vestsahara. Det vil sige, der er nogle forhandlere, der påstår, at det oprindelig er kommet fra Marokko, hvilket ville gøre handlen lovlig, men blot udskibet fra en havn i Vestsahara.

Selv om det skulle være tilfældet, vil det stadig være i strid med med FNs konventioner, fordi udskibningen er sket fra en havn i Vestsahara.

I Haderslev Byråd rejste Enhedslistens Svend Brandt problematikken. Han ville gerne have sine byrådsmedlemmer til at stemme for, at byrådet naturligvis overholder FNs og Folketingets anbefalinger samt at rådet over for Dansk Vejsalt giver udtryk for, at kommunen ikke længere vil modtage vejsalt og andre produkter, der er udskibet fra Vestsahara.

Ved to afstemninger sagde blå flertal nej til begge dele, hvilket betød, at byrådet kom til at beslutte, at FNs og Folketingens anbefalinger ikke skal overholdes.

Et kort øjeblik udbrød der panik blandt borgmester H.P. Geil, Venstres gruppeformand Holger Mikkelsen og kommunaldirektør Willy Feddersen, hvorefter borgmesteren spontant stillede et modforslag, hvor "anbefalinger" var blevet udskiftet med "love" - og det blev til stor lettelse for alle os, der bor i kommunen, vedtaget.

H.P. Geil forsøgte forinden at komme med et kompromisforslag, som Svend Brandt hurtigt affejede, hvilket ingen gjorde indsigelser imod. Først efter de to afstemninger, der endte med det nedslående resultat: At kommunen ikke vil rette sig efter FNs og Folketingets anbefalinger, fremsatte HP kompromisforslaget igen, hvilket strider mod forretningsordenen - kort sagt: flertallet traf beslutning på et ulovligt grundlag.

H.P. Geils motivering for at fremsætte sit spontant udarbejdede forslag på hele den blå gruppes vegne skete med ordene:

- Det er mig, der er mødeleder!

Havkatten Calle

Publiceret 01 June 2016 07:00