Bygningen på Bytoften skal nu huse et børnehus.

Bygningen på Bytoften skal nu huse et børnehus.

Den gamle politistation bevares

Men de nyeste bygninger rives ned og nu går arbejdet i gang med et nyt børnehus

Siden politiet forlod bygningerne på Bytoften har politikerne stillet skarpt på bygningerne og grunden, der er så centralt placeret midt i Hvidovre.

Af
Ole A Sørensen

Der skal placeres en børneinstitution - et såkaldt børnehus - på grunden. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 24. juni sidste år. Hidtil har der eksisteret tre mulige scenarier for en fremtidig institution på grunden. Men nu har kommunalbestyrelsen netop truffet endnu en beslutning for Bytoften. Den første mulighed var at renovere og modernisere de to eksisterende bygninger på adressen. Det ville samlet beløbe sig til en udgift på 44,8 mio. kr. i anlægsudgifter. Forvaltningen har desuden udregnet hvad en sådan løsning vil koste kommunen over 50 år og her lød tallet på 77,8 mio. kr. Den anden løsning er at rive den ene bygning ned og bygge nyt, men at bevare den ældre bygning på grunden - den som tidligere har været politistation. Den løsning vil i følge forvaltningen koste 47,5 mio. kr. i anlægsudgift og på en periode på 50 år komme til at koste kommunen 75,2 mio. kr. Den tredje løsning var at rive begge de nuværende bygninger ned og bygge nyt og moderne. Den løsning vil koste 43,8 mio. kr. i umiddelbare anlægsudgifter og på 50 år 66,8 mio. kr. Udgifterne i et 50-årigt perspektiv betegner forvaltningen som totaløkonomiske beregninger.

Konstruktiv debat

Kommunalbestyrelsen godkendte tirsdag i sidste uge løsning nummer to - altså en delvis nedrivning og nybygning af Bytoften 29. Flertallet bag denne beslutning bestod af Socialdemokraterne, Hvidovrelisten, SF og Enhedslisten. Beslutningen bar præg af, at Bytoften havde været grundigt behandlet i flere fagudvalg inden den endelige afgørelse blev lagt i hænderne på kommunalbestyrelsens medlemmer. Inden man nåede til afstemningen pointerede Kenneth F. Christensen (A), at Socialdemokraterne ville “stemme præcis som vi har stemt i samtlige udvalg”: - Vi finder, at det er vigtigt at vi viderefører en god og sund historisk bygning. Den gamle del er bygget i 1902 og er i en imponerende og flot stand... Niels Ulsing (SF) slog fast, at også SF gik ind for løsning nummer to: - Vi mener, at den gamle bygning kan forvandles til en spændende daginstitution. Det er på alle måder en spændende bygning og det er vigtigt at bevare den af hensyn til Hvidovres historie... - Nogle kan godt lide at se tilbage. Men vi ser frem, sagde Mette Dencker (O): - Vi ser frem fordi børnene er vores fremtid. Vi mener, at der vil være bedre at rive det hele ned og så bygge nyt, flot og bedre. DEt er sjældent, at den bedste løsning er den billigste - men det er faktisk tilfældet med Bytoften... Mogens Leo (Ø) pointerede, at vi jo “ikke skal leve i et museum”: - Men her har vi en bygning med høj kvalitet. Den kan opfylde formålet og er bestemt værd at bevare. Det er en god gammel bygning med et godt indeklima... Steen Ørskov (C) mente, at den gamle bygning bestemt var værd at bevare: - Men det bør være til et andet formål. Vi bør finde et andet sted til et nyt børnehus. Vi kan derfor ikke følge nogle af de tre forslag... - Modsat Socialdemokraterne har vi ikke stemt det samme hele vejen, anførte Arne Bech (H): - Vi har nemlig ændret mening undervejs. Oplysningerne fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og Poul Sverrilds notat gjorde os klogere. Vi stemmer derfor for løsning nummer 2... - Venstre står fast på, at løsningen med at rive det hele ned og bygge nyt vil være den bedste og billigste, sagde Karl Erik Høholt (V) som afslutning på debatten... Efter afstemningen tog Helle Adelborg ordet for en kort bemærkning: - Jeg er så lettet over, at vi ikke skal rive den gamle bygning ned. Jeg kan se for mig, at der kan skabes et fantastisk sted ...

Publiceret 07 June 2016 08:00