Trafikken glider lettere efter etablering af ny rundkørsel. Mostphoto

Trafikken glider lettere efter etablering af ny rundkørsel. Mostphoto

Ny rundkørsel letter trafikpres

trafik En række ombygninger af vejkryds, rundkørsler, svingbaner og ramper har sikret trafikanterne mærkbare tidsbesparelser og har haft en god samfundsøkonomi. Det viser en række evalueringer af projekterne, der er foretaget efter et nyt fælles koncept. Det er blandt andet blevet forsøgt i Kolding. Alle projekter er blevet til efter politiske bevillinger støttet af et bredt flertal. For eksempel er rundkørslerne i Sønderborg og Kolding finansieret af Puljen for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse fra 2010. Projekterne er løst på forskellige måder. Ved Kolding Vest er der for eksempel bygget en ny stor rundkørsel til erstatning for den gamle, der var overbelastet. Ifølge områdechef i Vejdirektoratet Sune Impgaard Schou viser evalueringen af projekterne, at de har gjort en stor forskel lokalt. “Både i Kolding og Sønderborg er ventetiderne på at komme ind i rundkørslen i myldretiden reduceret fra flere minutter til sekunder, og de lange køer er væk,” siger Sune Impgaard Schou. Den nye rundkørsel ved Kolding V blev anlagt i 2012-2013

Publiceret 16 June 2016 15:00