Sikkerhed:

Også rutinerede sejlere ryger i vandet

Ny kampagne fra Tryg Fonden skal få rutinerede sejlere og fiskere til at huske redningsvesten

Erfarne sejlere har ikke brug for redningsvest, og alvorlige uheld til søs sker ikke i stille vejr. Disse og andre sejlivede myter lever i bedste velgående i nogle fritidssejler, og fritidsfiskerkredse. Det viser to nye undersøgelser om risikoopfattelse og brug af sikkerhedsudstyr, som er gennemført af Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden. Særligt redningsvesten bliver undervurderet, og det skal der nu laves om på med en ny indsats, der skal højne sikkerhedskulturen til søs.
I en ny og omfattende undersøgelse, som er den største af sin art på området, har Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden talt hvor mange fiskere og sejlere, der bærer redningsvest, når de sejler ind og ud af de danske havne. Optællingen er foretaget i 15 havne fordelt over hele landet og inkluderer 1.970 både.
”55 pct. af personerne ombord bærer redningsvest, og vi kan se, at der eksisterer en form for social påvirkning. Når én person ombord bærer redningsvest, bærer alle ofte redningsvest, hvilket ses i 46 pct. af bådene. I 39 pct. af tilfældene er der ingen, der bærer vest på bådene. Så det betyder altså noget, at én ombord gå forrest og tager vesten på”, siger Sten Emborg, sekretariatsleder i Søsportens Sikkerhedsråd. Han opfordrer derfor til, at bådejeren tager skipperansvar og sørger for, at der er redningsveste til alle ombord, og at de bliver brugt
"Vi ser samtidig en tendens til, at det er sejlerne, der oftest bruger vest. Knap tre ud af fem sejlere havde redningsvest på, mens det var godt hver fjerde fisker. Ofte begrunder fiskerne det med, at det begrænser deres bevægelsesfrihed, mens sejlerne ikke ser vesten som nødvendig, når vejret er godt. Men man kommer ikke uden om, at de udsætter sig selv for en unødig risiko ved at undlade redningsvesten," siger Sten Emborg, og fortsætter:
"Spørger man sejlerne og fiskerne, svarer 94 pct. at de har redningsveste ombord til alle, men det er altså ikke altid, at de bliver brugt."
En anden sejlivet myte er, at der ikke sker ulykker i godt vejr, og det får en stor del til at droppe vesten, når vejrforholdene er gode. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker i stille vejr. I 2013 og 2014 var det 88 pct. af ulykkerne.

Erfarne sejlere falder også overbord

Jo flere år man har sejlet, jo mindre bruger man vesten. 67 pct. af sejlerne med 1 til fem års erfaring bruger altid vest, mens det er 51 pct. af sejlerne med mere end 10 års erfaring, der altid tager vest på.  Ifølge TrygFonden er det en farlig strategi at basere risikovurdering og behov for sikkerhedsudstyr på egen sejlererfaring og på stille vejr.
"Det er ofte de erfarne sejlere og fiskere, der ikke bærer redningsvest, og deres argument er, at de har mange års sejlererfaring. Men selv garvede sejlere og fiskere kan få bommen i hovedet eller miste balancen, imens de hiver garnet ind. Når de først ligger i vandet, er de i lige så stor fare for at drukne som en mindre sejlerfaren person. Særligt hvis de var alene i båden, eller hvis de tilbageværende ombord ikke ved, hvordan man slår alarm og vender båden, så de kan få personen op af vandet. Sådanne situationer sker desværre, og det koster menneskeliv," siger René Højer, programchef i TrygFonden.
"Man bør derfor først og fremmest bære redningsvest, som hjælper med at holde dig flydende i vandet. På den måde køber man sig tid til, at der bliver tilkaldt hjælp, eller at man bliver reddet op på båden igen. Det koster utroligt mange kræfter, at holde sig oven vande, særligt hvis vejret er lidt hårdt, så selvom der er personer tilbage på båden, er det ikke altid, at de kan nå at stille noget op,", slutter René Højer.

Undgå at ende som fiskeføde

I disse dage igangsætter Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden en indsats for at reducere antallet af drukneulykker og alvorlige hændelser til søs.
"Vi har valgt budskabet ”undgå at ende som fiskeføde”, og vi bruger flasker med fiskeføde som en gimmick, der skal sætte sikkerhedsproblematikken lidt på spidsen. Men der er jo en gran af sandhed i, at det er sådan, det kan gå. Forhåbentligt vækker indsatsen opmærksomhed og eftertanke hos fiskere og sejlere og får dem til at tænke over sikkerheden en ekstra gang, inden de tager ud på vandet," fortæller Sten Emborg.
Alle landets havne har modtaget plakater med de fem sejlråd og det tankevækkende budskab ”Undgå at ende som fiskeføde – Følg de 5 sejlråd”. I udvalgte grejbutikker får man bl.a. et VHF-klistermærke og en mini-tjekliste med sig, når man handler, og i de lokale havne er der uddannet 200 frivillige SejlSikkert-ambassadører, hvis opgave er at få sat sikkerheden på dagsordenen i lokalmiljøerne.
”Man er ofte mere lydhør over for råd og vejledning fra venner og bekendte, og derfor har vi etableret et korps af ambassadører fra hele landet. Ambassadørerne har føling med, hvad der sker i deres lokale havnemiljø, og de kender de mennesker, som færdes der. På den måde kan de hjælpe med til at udbrede en sikkerhedskultur fx ved at stå for sikkerhedsarrangementer på havnen eller blot ved at give et godt råd til en sejler eller få en uformel snak i gang om sikkerhed”, siger René Højer.

Man kan gøre meget for at undgå uheld

Jan Pedersen, der er lystfisker fra Årøsund Småbådsklub er SejlSikkert-ambassadør. Han har flere gange hjulpet sejlere og fiskere i land, som var kommet i nød på vandet. Derfor mener han, at det er godt, at der nu bliver sat ekstra fokus på sikkerheden til søs.
"Nogle glemmer at tjekke benzinbeholdningen eller oliefiltret, før de tager på vandet. Hvis de så får motorstop et godt stykke ude for kysten, kan de ikke altid tilkalde hjælp, og det kan ende i farlige situationer. Det er min oplevelse, at selv erfarne sejlere og fiskere har godt af at blive mindet om at tænke på sikkerheden indimellem," siger SejlSikkert-ambassadør Jan Pedersen.
"Som ambassadør håber jeg derfor, at jeg kan være med til at få flere til at tænke over alt lige fra at bruge redningsvest og undlade at drikke alkohol, når de sejler, til at øve mand-over-bord manøvre og tjekke deres grej med jævne mellemrum. Man kan selv gøre rigtig meget for at undgå uheld på vandet, og det kan man ikke få at vide for mange gange," slutter han.    

Så mange bruger redningsvest
54,65 pct. bærer altid vest
23,63 pct. gør det næsten altid
12,79 pct. bærer nogle gange vest
5,54 pct. bærer sjældent vest
3,39 pct. tager aldrig vest på

Hvorfor bruger du vest?
83 pct. af dem der bruger vest gør det fordi det øger deres sikkerhed
44 pct. gør det fordi det er en vane
35 pct. mener, at vesten er vigtigst i dårligt vejr
26 pct. vil være et forbillede for andre
11 pct. bruger vesten, fordi deres familie/venner ønsker det

Hvorfor bruger du ikke vest?
54 pct. mener at vesten er mindre vigtig, når vejret er godt
33 pct. mener, at vesten er upraktisk og begrænser bevægeligheden
17 pct. mener, de er erfarne sejlere
15 pct. mener ikke, at vesten er nødvendig
14 pct. bruger ikke vest, fordi det ikke er en vane at tage den på
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFondens surveyundersøgelse, november 2015

Følg de fem sejlråd
1.    Lær at sejle
2.    Hold dit grej i orden
3.    Planlæg din tur
4.    Hav en livline til land
5.    Brug vesten

Publiceret 16 June 2016 06:00