Vagn Majland

Vagn Majland

Den ny bestyrelse hos socialdemokraterne

Mange kendte navne i den nye fællesbestyrelse for Avedøre og Hvidovre Nord

Der var ikke lagt op til kampvalg om pladserne, da sammenlægningen af de to socialdemokratiske partiforeninger, Hvidovre Nord og Avedøre, var vedtaget på generalforsamlingerne sidste lørdag på Risbjerggård. Det drejede sig mere om at få arbejdet i gang og få de erfaringer, der skal til, understregede formandskandidaten Anders Liltorp.

Af
m-

Som formand blev Anders Liltorp valgt, mens Laila Munk valgtes som kasserer. I ikke prioriteret rækkefølge blev følgende valgt til bestyrelsen: Vagn Majland, Erik Frølund Thomsen, Jesper Frank Clausson, Ole Bested, Sonja Keller, Morten Jensen, Elisabeth Lund, Inge Lise Larsen, Arshak Ikilikian og Frank Toftdal Christiansen. Som suppleanter tlltrådte Jørgen Philipsen, Flemming Lund Blixt, Søren Sand Kirk, Kirsten Ryom og Tina Nordahl Jensen. Det forventes at Vagn Majland vil blive valgt som næstformand når bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. - Vi måtte dog tage afsked med nogle virkeligt gode folk, da de på forhånd havde meddelt, at de ikke ønskede at stille op, oplyser den nyvalgte formand. - Der var stor ros til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for medlemmerne og partiet. Det drejer sig om Anne Kølle, Conni Petersen, Bodil Thomassen og Finn Petersen, der har været meget aktive og vil blive savnet i bestyrelsesarbejdet. Heldigvis vil Jørgen Philipsen fortsætte - dog som suppleant og det samme gælder Flemming Lund Blixt, der jo som bekendt både har siddet i bestyrelsen i Avedøre og også har været kredsformand.

Publiceret 01 September 2016 08:00