Anders Liltorp: - Den gode stemning giver mig energi og mod på arbejdet.

Anders Liltorp: - Den gode stemning giver mig energi og mod på arbejdet.

Et vellykket “giftermål” hos socialdemokraterne

Ingen mislyde - kun god stemning - da socialdemokraterne lagde partiforeningerne i Hv. Nord og Avedøre sammen

De to socialdemokratiske partiafdelinger, Hvidovre Nord og Avedøre, er nu lagt sammen til én partiforening. “Giftermålet” blev indgået i lørdags på Risbjerggård i samdrægtighed og uden uenigheder, så de mere end 50 deltagere fik en vellykket og hyggelig eftermiddag og en ikke mindre fin festaften bagefter.

Af
m-

Den nyvalgte formand Anders Liltorp kommenterer: - Det må vel siges at have været en stor succes. Som en af de gode gamle partikammerater sagde til mig: “Det er jo lige som i gamle dage, med politik, fest og masser af positiv stemning”. Sådan en kommentar gør mig enormt glad. For mig var det sådan én af de oplevelser, der giver både energi og mod på det arbejde vi gør og gerne vil gøre mere af. - Borgmester, Helle Adelborg, indledte med en rigtig god tale - dels om vores by, men også om det vigtige arbejde partiorganisationen gør og har gjort i et historisk perspektiv. Jeg har tænkt meget over nogle af de perspektiver, der kom frem i talen og hvordan vi kan trække en lige linje hele vejen til i dag. Tænk, I år er det 111 år siden de første socialdemokrater organiserede sig og bl.a. var med til at åbne den dengang lille landsby for de mange arbejdere, der ville flytte fra byen og ud i grønne omgivelser. De søgte jo bedre muligheder for dem og deres familier og Hvidovre var en kærkommen vej væk fra de overfyldte brokvarterer. Helle fortalte også om hvordan vi her i Hvidovre var blandt de første til at presse på så alle børn kunne komme til at gå i skole - på lige vilkår. Og selvom den slags er historie, er det netop nogle af de kerneværdier, der fortsat holdes i hævd og som gør at vi udvikler ny politik, der dels imødegår de mange udfordringer vi står over for og dels giver liv til de visioner, der er for udviklingen af byen og for det gode hverdagsliv for borgerne. - Det er medlemmerne, der er vores styrke og berettigelse - og det er deres fortjeneste, når vi opnår de resultater, der samlet set har skabt og fortsat udvikler vores parti og vores by.

Historikken skal respekteres!

- Jeg var spændt på, hvordan debatten ville være, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at der også er bekymringer i forbindelse med en sammenlægning. Godt nok samler vi kræfterne, men som i så mange andre sammenhænge er stort ikke altid lig med godt. Der er også en historie med fra begge partiforeninger – en historie medlemmerne er stolte af – og det skal respekteres. Vi må have gjort vores forarbejde godt og klædt medlemmerne på om de tanker og planer om struktur og indhold, der gælder den nye partiforening, for der var ikke en eneste kritisk røst - tværtimod var der masser af ros. Både nedlæggelsen af de to partiforeninger blev enstemmigt vedtaget, ligesom skabelsen af Socialdemokratiet Avedøre og Hvidovre Nord var enstemmig. Det blev en aften i fællesskabets tegn med lækker mad og drikke, gode snakke, dejlig musik og opløftende taler. Som vores kredsformand, Kim Helmersen, fik det sagt: “Det er en fantastisk dag for os socialdemokrater. De to partiforeninger -Avedøre og Nord - har i dag lagt sig sammen. Kræfterne er samlet til stor gavn for medlemmerne og vores parti.” - Vi har fået valgt en rigtig god bestyrelse med både nye og erfarne kræfter - og særligt var jeg glad for at et helt nyt medlem blev valgt ind som suppleant. Alt i alt tegner det et godt og positivt billede for fremtiden, når de tanker og hensigter, der er udgangspunktet for vores nye partiforening tiltrækker så mange deltagere og oven i købet giver nye medlemmer lyst til at stille op. Jeg skal også gøre opmærksom på, at alle bestyrelsesmedlemmer fra de to partiforeninger havde mulighed for at fortsætte, da vi først og fremmest skal sikre et stabilt bestyrelsesarbejde og så efterfølgende kan tilpasse om antallet bestyrelsesmedlemmer passer med de opgaver, der skal varetages, slutter Anders Liltorp.

Publiceret 01 September 2016 08:00