Det vil koste næsten 70.000 kr. at renovere den udtjente hockeybane mens den kan fjernes for 10.000 kr. Og da den tilsyneladende ikke benyttes ret meget er det oplagt at rydde området og således gøre plads til tiltrængte omklædningsfaciliteter.

Det vil koste næsten 70.000 kr. at renovere den udtjente hockeybane mens den kan fjernes for 10.000 kr. Og da den tilsyneladende ikke benyttes ret meget er det oplagt at rydde området og således gøre plads til tiltrængte omklædningsfaciliteter.

Hockeybane nedlægges - bedre plads til omklædning

Rosenhøj BK får nu mulighed for at få forbedret sine omklædningsfaciliteter

Folkeoplysningsudvalget bevilgede for år tilbage et tilskud til opførelse af en asfalt-hockeybane ved Sønderkærskolen.

Af
Ole A Sørensen

En sådan en bane har en begrænset levetid og den trænger nu voldsomt til en renovering. Ejendomsafdelingen har indhentet tilbud på renoveringen af banen, hvilket vil koste 68.500 kr. Kultur- og Fritidsafdelingen har derfor henvendt sig bredt til brugerne af Sønderkærskolen - HVG37, Rosenhøj Boldklub, samt boligforeningen Rosenhøj - for at undersøge hvor meget banen bruges. Ingen af de spurgte brugere anvender selv banen, og de kan kun fortælle at de har observeret sporadisk brug. Den begrænsede brug af banen sat i forhold til udgifterne til renovering betød, at Kultur- og Fritidsafdelingen foreslog at banen nedlægges. En nedlæggelse af banen vil blot koste 10.000 kr.

Plads frigøres

Ved at nedlægge banen frigøres endvidere plads til, at Rosenhøj Boldklub vil kunne opstille omklædningspavillioner, som foreningen vil kunne få stillet til rådighed af en sponsor. Dette vil være en klar fordel for både Rosenhøj Boldklub og HVG37, da fodbold vil kunne samle alle omklædende spillere tæt ved klubhuset, og da HVG37 kan disponere over omklædningsrummene i forbindelse med det kommende spring og motorikcenter. Folkeoplysningsudvalget godkendte i forrige uge at banen nedlægges, idet udvalget anerkender behovet for yderligere omklædning på Sønderkærskolen og dermed støtter Rosenhøjs BKs intention om at opføre om en omklædningspavillon på stedet.

Publiceret 01 September 2016 08:00