Det stigende antal klager over høns i byzoner handler oftest om haner, der galer. Foto: Mostphotos

Det stigende antal klager over høns i byzoner handler oftest om haner, der galer. Foto: Mostphotos

Klager:

Når hanen galer i naboens have

Vejlenserne klager mere end tidligere over gener fra støj, lugt, dyr og andet

Af
Af Jacob Hove

Der bliver indsendt flere klager til Vejle Kommunes afdelinger for Landbrug & Vand samt Byggeri & Industrimiljø.
En opgørelse over klagesager på landbrug samt klager over dyrehold i byzoner viser, at i årene 2010-2013 var der mellem fire-seks forhold årligt, i 2014 var der syv registrerede klager, mens der i 2015 er registreret 16 klagesager.
Samme tendens ses indenfor klager over støj-, støv- og lugtklager i forbindelse med byggeri og industrimiljø: Fra 15-20 årligt i årene 2010–2013 til 31 registrerede klager i 2014 og 36 klager i 2015.
Hos Landbrug & Miljø fortæller biolog Frank Iversen, at der er en tendens til, at flere klager over høns i byzone.
Han har ikke som sådan nogen forklaring på, hvorfor netop dette udgør et stigende problem, men han peger på, at en udsendelse som 'Bonderøven' måske kan have givet nogle lyst til at blive selvforsynende og fremhæver desuden, at Vejle parcelhus-kvarter er vokset de seneste år.
Udover klager får Landbrug & Miljø henvendelser fra borgere, der spørger om, hvad reglerne egentlig er for høns.
“Vi fortæller dem, at det er lovligt at have høns i haven, men de skal hegnes ind og holdes 2,5 m fra skel. Hvis det er henvendelser fra folk, der overvejer selv at få høns, så opfordrer vi dem til at lade være med at placere dem lige ved naboens terrasse,” siger Frank Iversen.

Klagekultur

Kultursociolog Emilia van Hauen har til Berlingske forklaret, at den mere udbredte klagekultur hænger sammen med, at vi som befolkning sætter os selv mere i centrum:
“Folk finder sig i mindre sammenlignet med før. Det skyldes, at vi siden 1980'erne har dyrket individualiteten.”
Ifølge Emilia van Hauen har folk opdaget, “hvor meget vi kan tillade os at klage over, og hvor seriøst det bliver taget, når vi klager.”
Udover høns bliver der klaget over lugt fra stald og over støv og støj fra byggearbejde.

Publiceret 01 September 2016 15:00