Sara Benzon.

Sara Benzon.

Som man spørger, får man svar - eller gør man?

Sara Benzon spurgte til valget af leverandør til skolernes madordning - men hun ville ønske, at hun havde fået mulighed for at præcisere sit spørgsmål. For svarene kom nemlig til at handle om produktet og ikke om processen

Den lokale politiske scene er i allerhøjeste grad præget af “Tordenskjolds soldater”.

Af
Ole A Sørensen

Måske lidt over halvdelen af de 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen er synlige som en konsekvens af deres lokale politiske engagement. De øvrige medlemmer fører et forholdsvist tilbagetrukket og anonymt politisk liv, mens de passer deres politiske arbejde i de forskellige fagudvalg. Men der er også et politisk liv på niveauet lige “under” kommunalbestyrelsen. Sara Benzon er engageret og aktiv i SF. Hun stiller op til det kommende valg til kommunalbestyrelsen og håber naturligvis på - som alle øvrige kandidater -at være blevet valgt, når krydserne i november næste år er talt op. I sidste uge placerede hun sig på en stol i byrådssalen. Ikke en af de stole, der tilhører de valgte medlemmer - men den stol, der er reserveret til de borgere, der i spørgetiden ønsker at stille kommunalbestyrelsens medlemmer et spørgsmål. Redaktionen har spurgt Sara Benzon hvordan hun oplevede situationen og har bedt hende uddybe, hvad hun ønskede at få ud af at stille spørgsmål til sine måske kommende politiske kolleger..

Det store spørgsmål

Hvad var det du spurgte om? - For blot et halvt år siden besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen - nemlig Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti - hvilket firma, der skulle stå for skolemaden på Hvidovres ni folkeskoler. Men allerede nu er der utilfredshed på flere skoler, fordi maden ikke lever op til forventningerne, fortæller Sara Benzon, der selv er lærer: - Flere har spurgt mig om hvorfor kommunalbestyrelsen har valgt et firma, som ikke kan levere et ordenligt produkt? Som socialist var min første tanke naturligvis at “det er præcist det, der sker når man privatiserer og bare vælger det billigste”. Men det er selvfølgelig ikke i orden bare at give folk et svar ud fra en antagelse, bare fordi den passer ind i min politiske overbevisning. Sara besluttede derfor at undersøge, hvorfor netop dette firma val blevet valgt. Hun søgte aktindsigt i sagen, men blev ikke meget klogere af at gennemlæse sagen: - Der findes nemlig kun et beslutningsreferat uden begrundelser, siger hun og fortsætter: - Og jeg kunne virkelig godt have brugt en begrundelse for, hvorfor Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti valgte at stemme imod både forvaltningens anbefaling og den brugerundersøgelse, som var afholdt og som begge pegede på et andet firma. Derfor spurgte jeg i spørgetiden Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om, hvilke bevæggrunde der var for at stemme et andet firma igennem? Jeg antog, at der måtte være tungsvejende årsager, når de de ikke kun gik imod såvel forvaltningens og brugerundersøgelsens anbefalinger men også imod samtlige øvrige partier i kommunalbestyrelsen.

Spild af skattekroner

- Som spørger i den officielle spørgetid har man ikke mulighed for at stille supplerende spørgsmål eller komme i dialog med de valgte medlemmer. Nu får du her muligheden for at fortælle, hvad du gerne ville have spurgt uddybende til. Og var du i øvrigt tilfreds med de svar du fik? - Jeg er utrolig glad for de tilkendegivelser, jeg fik fra Hvidovrelisten, Venstre, Konservative, Enhedslisten og SF om, at det er en lidt mærkelig sag. Det bekræfter mig selvfølgelig i, at jeg ikke bare havde læst forkert, da jeg gik sagen igennem. Men det var jo faktisk ikke dem jeg spurgte. Mit spørgsmål var rettet direkte til Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Men det er jo en del af det politiske spil og det synes jeg kun er sjovt. - Svaret fra DF var vel som sådan ok. At de havde valgt at pege på det firma, som havde den menu, der bedst levede op til den kostpolitik der er i Hvidovre med, at måltiderne hovedsageligt skal bestå af traditionel dansk mad. Men jeg elsker at debattere og måtte virkelig anstrenge mig for ikke at spørge ind til, hvorfor det så var nødvendigt at forvaltningen skulle komme med en anbefaling og hvorfor man så havde indkaldt et brugerpanel til at bedømme firmaerne, når man allerede på baggrund af menuen alene kunne have taget den beslutning? Jeg synes det virker som spild af skattekroner. - Mette Dencker svarede også, at der havde været en overvægt af forældre, der bedst kunne lide maden fra det valgte firma og når det er dem, som skal betale, så er det også det vigtigste. Der er vi så bare fundamentalt uenige. Jeg synes det vigtigste er, at børnene kan lide maden, ellers spiser de den ikke - heller ikke selv om forældrene har betalt for den, pointerer Sara.

De svarede ikke

Om svaret fra socialdemokraterne siger hun: - Kenneth F. Christensen svarede for socialdemokraterne. Hans svar var temmelig kort og jeg følte lidt, at han prøvede at gemme sig bag et argument om, at sagen oprindelig var behandlet på en lukket dagsorden. Men det er jo lige præcist årsagen til at man kan søge aktindsigt - at der ikke bare sådan kan træffes beslutninger, som ingen andre end kommunalbestyrelsesmedlemmerne kender til. Jeg ved godt, at den slags sager skal behandles med forsigtighed og jeg havde også i mit spørgsmål bevidst udeladt både firmaernes navne og alt, der indebar økonomi, hvilket jo var belægget for at det skulle være en lukket dagsorden. Men i princippet er sagen offentlig nu og jeg kunne fortælle meget mere, hvis jeg ville. Sara Benzon mener, at såvel DF som A prøvede at køre deres svar over på, at ordningen ikke fungerer optimalt: - Det vil de tilsyneladende nu prøve at få rettet op på. Men det havde jeg faktisk ikke spurgt om! Den eneste grund til, at jeg nævnte det var, at det var årsagen til at jeg valgte at søge aktindsigt i beslutningsprocessen. Fik du så det ud af dit spørgsmål, som du havde håbet på? - Næste gang jeg benytter spørgetiden vil jeg prøve at være mere præcis i mit spørgsmål, således at politikerne ikke kan bruge en indledning til at svare udenom det egentlige spørgsmål. Jeg lærer noget hver gang. Det er anden gang jeg stiller et spørgsmål i salen. Sidste gang drejede det sig om de planlagte fyringer af 25 procent af skolelederne. En sag vi heldigvis fik taget af bordet igen. Det er sjovt nok de samme partier, der er oppe imod hinanden i denne sag. Men det kunne være fedt, hvis man kunne komme til at få en rigtig debat, hvor man kunne stille modspørgsmål og få flere svar fra samme parti, mener Sara. - Jeg ville ønske, at flere benyttede muligheden for at komme og få indflydelse på debatterne i kommunalbestyrelsen. Det er i hvert fald noget af det jeg glæder mig til, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt til kommunalbestyrelsen.

Publiceret 06 September 2016 08:00