Sønderborg Sygehus ser ud til at blive begunstiget i Region Syddanmarks budget for 2017. (Arkivfoto)

Sønderborg Sygehus ser ud til at blive begunstiget i Region Syddanmarks budget for 2017. (Arkivfoto)

Syddansk 2017-budget gavner Sønderborg

Region Syddanmarks budget for næste år betyder blandt andet, at arbejdet med at ombygge Sønderborg Sygehus til specialsygehus fremrykkes

Af
Af Svend Mikael Larsen

Forhandlerne fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, blev i aftes enige om Region Syddanmarks budget for 2017. Samlet set står 37 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslisten overvejer fortsat, om de ønsker at tilslutte sig forliget med deres 2 mandater. Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der hver har 1 mandat, står ikke bag forliget.

Sygehusbyggerier

2017-budgettets anlægsramme giver mulighed for at fortsætte og afslutte de mange store sygehusbyggerier, der er i gang i disse år. Desuden er der enighed om at prioritere anskaffelsen af en MR-accelerator til Odense Universitetshospital, som giver mulighed for ekstrem præcis behandling af kræft og dermed færre bivirkninger for patienterne. MR-acceleratoren vil være den første af sin art i landet, og vil give syddanske kræftpatienter adgang til 'state-of-the-art' behandling, ligesom patienter fra resten af Danmark vil kunne få behandling i den nye accelerator i Odense.
"De besparelser, vi har gennemført tidligere i år, har givet os et robust udgangspunkt for forhandlingerne om regionens 2017-budget. Det gode udgangspunkt gør, at vi undgår endnu en sparerunde," siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V)

Konkrete initiativer

Blandt de konkrete initiativer i budgetforliget er:
Arbejdet med at ombygge Sønderborg Sygehus til specialsygehus fremrykkes.
Ventetiden på at få et høreapparat skal ned på under tre måneder. Derfor vil regionen bl.a. oprette en regionsklinik på Sønderborg Sygehus.
Projekter for at forebygge unges mistrivsel permanentgøres.
Der afsættes to mio. kr. til fejringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020.
Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2017 på godt 25 mia. kroner. For de penge leverer omkring 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Publiceret 09 September 2016 10:00