Kronprins Frederik var torsdag med til at åbne den nye udstilling på Fiskeri- pog Søfartsmuseet i Esbjerg.

Kronprins Frederik var torsdag med til at åbne den nye udstilling på Fiskeri- pog Søfartsmuseet i Esbjerg.

Ny udstilling:

Oplev offshore-livet på klods hold

I en ny udstilling giver Fiskeri- og Søfartsmuseet de besøgende en sjælden mulighed for at komme helt tæt på de danske offshore-platforme og aktiviteter i Nordsøen.
Et besøg på en af de danske offshore platforme i Nordsøen er forbeholdt en lille skare af udvalgte folk. Det er besværligt at komme derud, kræver et væld af godkendelser og koster mange penge.
Selv folk som arbejder inden for olie- og gassektoren kommer ikke ud på platformene, hvis ikke det er bydende nødvendigt. Det samme gælder, når vi taler om de store havmølleparker, som gennem de sidste år har indtaget en stadig vigtigere rolle i dansk energiproduktion. 
Det billede laver Fiskeri- og Søfartsmuseet nu fuldstændig om på med en nye udstilling ”Energi fra Havet – Dansk offshore på Nordsøen”. Og som husets udstillingsansvarlige inspektør, Søren Byskov, udtrykker det, "så får du nemlig her mulighed for – på klods hold – at opleve den spændende verden, som ellers kun findes på de utilgængelige platforme langt ude i Nordsøen."
Den pointe har været et kardinalpunkt for museet hele vejen gennem udstillingens opbygning.
 

Oplevelser, man taler om…

Som besøgende vil man i den nye udstilling opleve, hvordan man indvinder olie og gas fra flere kilometer nede i undergrunden, hvilke fartøjer der servicerer platformene, og hvordan dykkere arbejder i havet omkring platformene.
Man vil opleve flotte modeller af offshore servicefartøjer; eksempelvis fartøjet, der fragter og opsætter de enorme havmøller, som skyder op mange steder i Nordsøen.
"Her skal man altså forestille sig et fartøj, som sejler med både møllevinger og selve tårnene. En imponerende ingeniørbedrift," fortæller Søren Byskov.
Også det virtuelle har en central plads i den nye udstilling. Udstillingen giver nemlig mulighed for at komme med på helikopterturen fra Esbjerg til Nordsøen. Som besøgende får man en gåtur på en af de danske platforme – og der er langt ned til havets overflade, skal siges. Man får også et offshore-spil, hvor man er helt ”hands on” ift. at producere olie og holde en platform i gang. 
"Kombinationen af at anvende genstande fra den virkelige verden, flotte illustrationer, modeller udarbejdet er dygtige fagfolk og digital formidling i form af virtuelle universer skaber et resultat, som giver oplevelser, man taler om. Et resultat, som flugter 10o procent med vores nye vision for huset," forklarer museumsdirektør David Dupont-Mouritzen.

Kom hele vejen rundt

Udstillingen er designet sådan, at man efter et besøg har fået løftet sløret for en vigtig del af Danmark, som normalt ikke er synlig for offentligheden. Man kommer hjem med en grundviden om, hvordan olie, gas og vindkraft produceres i dag og anvendes til at holde Danmark i gang - ikke kun til brug i energi og transport, men til en hel række hverdagsprodukter, som de fleste ikke anede var baseret på blandt andet olie.

Efterforskningen efter olie og gas på den danske del af Nordsøen blev indledt i 1960’erne, og i 1972 kunne man åbne det første producerende danske oliefelt, Dan-feltet. De første operatører var A.P. Møller og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I dag drives adskillige producerende olie- og gasfelter på den danske del af Nordsøen.

I 00’erne er også havmølleparker føjet til energiproduktionen på Nordsøen. Esbjerg er base for Nordsøens offshoreaktiviteter, som har stor betydning for dansk økonomi, og udviklingen af den danske offshoreindustri er en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets ansvarsområde. Offshoreaktiviteterne på Nordsøen er derfor en fast del museets forsknings- og indsamlingsprogram.

Publiceret 09 September 2016 12:00