Vindmøller Kastrup tiset enge

Vindmøller Kastrup-Tiset enge
Sagen om vindmølleparken Kastrup-Tiset enge spidser til. Den bliver nu sat i høring i 8 uger, og det har fået en del af de lokale modstandere til at være mere aktive i at finde ud af hvad der er foregået i kommunen og kommunalbestyrelsen, der ind til videre har fejet al modstand af bordet. Selv i den totalt horrible sag om nedgradering af værdigfuldt landskab der perfekt passer med området af den ansøgte vindmøllepark. Det og den overdrevne positive holdning over for 40 lodsejere kontra resten af befolkningen i den vestlige ende af Haderslev kommune, har fået nogle modstandere til kritisk at søge aktindsigt i sagen dels om kommunens gøren, men også om byrådsmedlemmernes habilitet.
Det har resulteret i at en aktiv person fra modstandsgruppen nu ikke kan få yderlig aktindsigt da forvaltningen mener vedkommende tager for meget af deres tid og spørger til det samme, skønt det tidligere flere gange er sket at ikke alt materiale er blevet tilsendt ved første forespørgsel.
Flere politikere har også ytret at på grund af spørsmål om deres habilitet, vil de ikke have de samme følelser overfor de kritiske borgere. Vil det have indflydelse på deres objektivitet ???
Den her uskønne sag kræver belysning og oplysning, der er skjulte sandheder og ulykkelige familier. Så det ville være på sin plads at kommunen og byrådsmedlemmerne og de tavse lodsejere meldte ud hvorfor vindmølleparken Kastrup-Tiset enge skal gennemtrumfes, hvad er økonomien for lodsejere og kommunen siden flertallet bliver overhørt og skal tie.

Publiceret 09 September 2016 05:00