Vindmøller - Slap nu af - Velkommen til en emhætte på hovedet!

Åbent brev til Haderslev Byråd!

Så fik I sendt vindmøllerne på Kastrup-Tiset Enge i høring.

Byrådet og vindmøllelauget har nu haft 4-5 år til at arbejde med projektet, men primært hørt på de parter, der tjener penge på det.

Nu udsender Byrådet så 366 sider svært tilgængeligt stof, og forventer, at borgerne kan sætte sig nok ind i dette på 8 uger.
Tidligere indsigelser fra borgere er afvist med den begrundelse, at de ikke var saglige. Alligevel forventer Byrådet at menigmand på 8 uger kan komme med en saglige begrundelser, når nu eksperter har skullet bruge 4-5 år.

Det fremgik af udsendelsen fra jeres byrådsmøde d. 30-08-2016, at høringen blev iværksat nu, fordi man ikke ville holde information vedrørende vindmøllerne tilbage fra borgerne, og at der nok kom til at gå 1 år eller mere, før den endelige beslutning blev truffet.
Borgmesteren udtalte at "Vindmølle-sagen er noget af det mest langsommelige og besværlige, og det skal det også være!"

Hvis dette er tilfældet, hvorfor så ikke give os borgere 5 til 10 måneder til at forstå og få sat os ordentligt ind i de 366 sider, i stedet for at nøjes med det ved lov fastsatte minimumskrav på 8 uger?
Dette vil give en langt mere nuanceret debat.

Allerede ved en hurtig gennemgang af VVM, som ikke overraskende er meget positiv over for vindmøllerne, kan man læse, at det omkringliggende område Tiset, Kastrup (Gram er sjovt nok udeladt, afstanden er den samme som til Tiset), vil få en konstant støj som svarer til nogle af de emhætter man kan købe i dag. Jeg kender ingen mennesker der gider høre på en emhætte hele døgnet rundt!

Til mine medborgere her i Gram og omegn, kan jeg kun henstille at I virkelig tager dette alvorligt, for hele Gram, Kastrup, Tiset og Arnum kommer til at lide alvorligt under dette projekt.

Publiceret 09 September 2016 05:00