"Vi giver et løft til dem, der dyrker idræt på højt niveau og til de mange, der dyrker idræt i fritiden i vores foreninger," siger borgmester Flemming Christensen.

Bredt forlig bag Køges budget 2017

Skatten holdes i ro, og besparelserne blev så spiselige, at seks af byrådets syv partier er med i budgetforliget omkring Køge Kommunes økonomi for næste år

Af
Martin Rasmussen

Det er et bredt politisk flertal i byrådet, der 11. oktober formelt kan vedtage næste års kommunale budget i Køge. Kun Enhedslisten står uden for aftalen, som blev underskrevet fredag i sidste uge.
I forhold til de dystre udsigter tidligere på året, hvor der en overgang var lagt op til besparelser på op mod en halv milliard kroner i Køge Kommune i de kommende fire år, så er det færdige budget en klar vidnesbyrd om, at forudsætningerne har ændret sig siden. Der skal spares på nogle området - blandt andet lukkes Det Grønne Hus og der spares i alt 57 millioner kroner i det fremskrevne budget for 2017 - men der er også fundet penge til udvikling og investering på en række områder.
Skatteniveauet forbliver uændret, så køgenserne kan også næste år se frem til en personskat på 24,9 procent, selv om der tidligere på året var usædvanlig stor interesse i byrådet for at se på en stigning.

Prioriterer ældre og idræt

De seks forligspartier har desuden fundet plads til serviceforbedringer til blandt andet flere daghjemspladser til demente og bedre mad på plejehjemmene, lige som budgettet rummer gode nyheder til idrætsklubber og foreninger, der efter lang ventetid nu endelig kan se frem til forbedrede faciliteter i form af blandt andet en hal 3 ved Køgehallerne og nye kunstbaner.
”I Køge Kommune skal man kunne leve et godt og aktivt liv hele livet. Derfor har vi blandt andet valgt at prioritere ældreområdet, idræt og kultur på årets budget. Der skal være gode forhold for idrætten i hele kommunen, og derfor giver vi et løft til dem, der dyrker idræt på højt niveau og til de mange, der dyrker idræt i fritiden i vores foreninger. Vi har afsat penge til at bygge en hal 3 ved Køge Hallerne og opgradere Køge Stadion i samarbejde med mulige private investorer og med efterfølgende renovering af Herfølge Stadion, ligesom vi har afsat midler til at oprette nye sportsklasser. Vi ved, at god og sund mad er vigtigt for livskvaliteten, og derfor har vi afsat penge til den mad, der bliver serveret på vores plejehjem," siger borgmester Flemming Christensen om nogle af perspektiverne i budgettet.
Sparekravet til årets budget blev væsentligt mindre end forventet - ikke mindst fordi regeringens bebudede omprioriteringsbidrag blev droppet, lige som udgifterne til flygtninge ser ud til at blive lavere end forventet allerede i år. Den tendens forventes at fortsætte næste år, og desuden er Køge Kommune hjulpet af en stærk udvikling på arbejdsmarkedet med en faldende arbejdsløshed. Derfor forventer man at kunne spare 10 millioner kroner om året på udgifter til forsikrede ledige.

Publiceret 01 October 2016 11:00